Hluboká žilní trombóza (flebotrombóza)

„Flebotrombóza (FT) je onemocnění postihující některou z částí hlubokého žilního systému (nejčastěji jde o žíly dolních končetin a pánevního řečiště), jehož podkladem je kompletní nebo částečný uzávěr žíly trombem. Trombóza je intravitální, patologické srážení krve. Tromby se tvoří většinou v hlubokých lýtkových žilách a následně se šíří do proximálních úseků, ze kterých je pro jejich větší kalibr vyšší pravděpodobnost embolizace.  K rozvoji plicní embolizace dochází až u 50% nemocných s hlubokou žilní trombózou, přičemž velká část případů probíhá asymptomaticky.“1

Roční výskyt HŽT a PE podle Evropské kardiologické společnosti závisí silně na věku: uvádí se jeden případ na 1000 obyvatel za rok (ale ve věku nad 60 let až jeden na 100 obyvatel).2

Mezi nejvýznamnější rizikové faktory patří: trombofilní stavy vrozené, věk (nad 40 let), anamnéza flebotrombózy, imobilizace, traumata, obezita, chirurgické stavy, maligní procesy, vážné interní choroby, hormonální medikace, těhotenství (také peripartální a postpartální období).2   

Reference:
1. Doslovně citováno z odborné literatury: KARETOVÁ, Debora a BULTAS, Jan. Farmakoterapie tromboembolických stavů. Třetí vydání. Praha: Maxdorf, 2015. ISBN: 978-80-7345-459-3
2. KARETOVÁ, Debora a BULTAS, Jan. Farmakoterapie tromboembolických stavů. Třetí vydání. Praha: Maxdorf, 2015. ISBN: 978-80-7345-459-3
PP-ELI-CZE-0091