Tromboembolická nemoc

Vzniká na podkladě přítomnosti trombu v žilním řečišti, kde působí částečnou nebo úplnou obstrukci žilního toku, přičemž se stav může komplikovat následným uvolněním trombu s jeho embolizací vedoucí k obstrukci plicních tepen.

Plicní embolie a hluboká žilní trombóza jsou součástí jediného onemocnění. Termín nemoc vyjadřuje, že může jít o trvalou dispozici ke vzniku trombózy (např. u vrozených hyperkoagulačních stavů – trombofilií) a záleží na vlivu dalších faktorů, které mohou vznik trombózy v průběhu života vícekrát navodit. Klinicky lze členit tromboembolickou nemoc (TEN) na dvě nozologické jednotky: hlubokou žilní trombózu (HŽT) a plicní embolii (PE). Hluboká žilní trombóza může, ale nemusí, vest k plicní embolii, naopak plicní embolie může mít i jiné příčiny než HŽT. TEN je třetí nejčastější příčinou úmrtí.  

Literatura: Farmakoterapie tromboembolických stavů, Karetová, Bultas, 2013

 

Související přípravek: ELIQUIS®