DIAGNOSTIKA GLAUKOMU - CYKLUS EDUKAČNÍCH VIDEÍ

Edukační videa vyrobila společnost Pears Health Cyber, s.r.o.

 

Úvodní slovo
Doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.      

Představení projektu, jeho kapitol a přednášejících ● Tonometrie a pachymetrie ● Gonioskopie  ● Perimetrie ● Zobrazení terče zrakového nervu ● Zobrazovací metody a glaukom

XAL-2018.01.016 | Délka videa: 5 min 25 sec

 

1. Tonometrie a pachymetrie
MUDr. Jara Hornová, CSc. 

Základní pilíře diagnostiky glaukomu ● Hladina NOT ● Produkce a odtok komorové tekutiny ● Cíle v léčbě glaukomu  ●   Metodika měření NOT ●   Metody kontaktního měření ● Kontinuální měření NOT ● Metody s minimálním kontaktem ●  Nepřímé měření přes víčko ● Bezkontaktní měření NOT ●  Biochemické vlastnosti rohovky a CCT ●   Pachymetrie ●   NT, CCT a hodnocení glaukomu ● Měření a jeho ovlivnění

Video: Diagnostika glaukomu - 1. díl Tonometrie a pachymetrie

XAL-2018.02.010 | toto video se otevře v novém okně | Délka videa: 26 min 05 sec

 

2. Gonioskopie
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D., MUDr. Hana Pešková 

Význam gonioskopie ● Výsledek gonioskopického vyšetření ● Anatomie komorového úhlu ● Průběh vyšetření v praxi  ●   Patologické změny komorového úhlu ● Novotvořené cévy a jejich výskyt ●   Klasifikace hodnocení komorového úhlu ● Spaethova klasifikace ● Detailní hodnocení úhlu přední komory ●   Další atypické případy ● Závěry a doporučení

XAL-2018.01.013 | Délka videa: 13 min 55 sec

 

3. Perimetrie
MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D. 
 

Definice zorného pole ●  Prahová citlivost sítnice ●  Definice decibelu ● Vyšetření zorného pole ●  Statická perimetrie ● Přehled vyšetřovacích strategií ● Faktory ovlivňující perimetrii ● Zhodnocení validity vyšetření ● Indikace perimetrie  ●  Analýzy výsledků vyšetření ●  Hodnota indexu PSD ●  Hodnocení progrese glaukomu ●   Výpadky svazků nervových vláken a jejich stadia ●   Doporučení na závěr

XAL-2018.01.012  | Délka videa: 16 min 05 sec

 

4. Zobrazení terče zrakového nervu
MUDr. Lucie Rezková 
 

Vyšetření terče zrakového nervu ● Postup  vyšetření ● Interpretace výsledků vyšetření  ●   Příklady různých velikostí a tvarů terče ZN ●   Popis fyziologického terče ZN ● Glaukomové změny terče ZNT ●   Vertikalizace exkavace ●   Asymetrie nálezu ● Výpadky ve vrstvě nervových vláken ● Charakteristika myopického terče ZN ●  Kazuistiky ● Závěry a doporučení  

XAL-2018.01.015  | Délka videa: 20 min 40 sec

 

5. Zobrazovací metody a glaukom
MUDr. Marek Fichtl 
 

Definice a klasifikace glaukomu ● Základní zobrazovací metody u glaukomu ● Zobrazovací metody předního segmentu ● Vysvětlení fotodokumentace ● Přednosti zobrazení pomocí Pentacamu ● Ultrazvuková biomikroskopie ● Moderní metody zobrazení terče ZN ●   Optická koherenční tomografie a její význam ● Možnosti OCT ●    Zobrazení progrese onemocnění ●  Současné možnosti zobrazovacích technik  ●  Příklady z praxe ●  Limitace měření a artefakty ●  Závěry a doporučení

XAL-2018.01.014  | Délka videa: 12 min 45 sec

 

Tematické novinky:

 

Tematické novinky v oblasti oftalmologie

Informace k diagnóze glaukom