Archiv článků

Datum publikace: 16.10.2018
Publikoval: www.prolekare.cz

Na XXVI. kongresu České oftalmologické společnosti ČSL JEP, který proběhl 13.–15. září 2018 v Praze, se sešla široká česká a slovenská oftalmologická obec. Program byl bohatý, přednášky probíhaly paralelně a byly členěny do jednotlivých tematických bloků.
Přinášíme Vám alespoň stručný obsah vybraných sdělení ze sekcí věnovaných neuroofttalmologii, uveitidám, pedooftalmologii, glaukomu a nitroočním implantátům.

Datum publikace: 16.10.2018

Nová studie využívající moderní zobrazovací metody ukázala u pacientů s generalizovanou úzkostnou poruchou (GAD) ve vyšším věku strukturální změny převážně v šedé hmotě mozkové, a to zejména v oblastech zapojených do řízení emocí.

Datum publikace: 16.10.2018

Souhrnná publikace na téma angiografie metodou optické koherenční tomografie shrnuje výhody a praktické využití této technologické novinky, která si rychle razí uplatnění v klinické oftalmologické praxi.

Datum publikace: 26.09.2018

V právě publikovaném kritickém přehledu shrnuli italští a američtí odborníci dosavadní důkazy o léčbě poporodní deprese sertralinem. Došli k závěrům zmírňujícím obavy z podávání tohoto antidepresiva u kojících matek s depresí a připravili doporučení usnadňující terapeutický postup v této situaci.

Datum publikace: 10.10.2018

Nová metaanalýza sdružila výsledky studií, které hodnotily vliv intervencí zaměřených na pozornost na příznaky posttraumatického stresu.

Datum publikace: 24.09.2018

Nová mezinárodní práce ukázala, že intervence zaměřená na kontrolu pozornosti neboli tzv. "nestrannou všímavost" k vlastním myšlenkám zmírňuje příznaky deprese a anxiety u starších žen s velkou depresivní poruchou (MDD). Významné zlepšení bylo pozorováno v porovnání s kontrolní skupinou po 4 týdnech léčby a přetrvalo i po dalších 4 týdnech sledování.

Datum publikace: 17.09.2018

Pocit cizího tělesa v oku je častým důvodem návštěvy očního lékaře. Někdy ke správné diagnóze postačí odběr anamnézy, ale jsou i případy, kdy ani klinické vyšetření není úspěšné.

Datum publikace: 15.08.2018

Italská studie nedávno ukázala, že bolestivá diabetická polyneuropatie je významnějším prediktorem deprese než ostatní komplikace a komorbidity diabetu.

Datum publikace: 13.08.2018

Cenotvorba léků je záležitost, které u nás v celé její šíři rozumí jen hrstka zasvěcených. Nemusíte však být expertem na farmakoekonomické vzorce, abyste porozuměli tomu, jak v ČR v hrubých rysech probíhá proces stanovování ceny a úhrady léčiv.

Datum publikace: 09.08.2018

Nově publikovaná studie ukázala souvislost mezi přítomností velké depresivní poruchy (MDD) a zastoupením cytotoxických a regulačních T lymfocytů a přirozených zabíječů.

Datum publikace: 07.08.2018

Depresivní příznaky má až třetina pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu. Přítomnost deprese zhoršuje nejen kvalitu života diabetiků, ale nepříznivě zasahuje také do schopností samostatně zvládnout doporučený diabetický režim a léčbu.

Datum publikace: 10.07.2018
Publikoval: European heart journal

Přítomnost deprese u pacientů s KV chorobami je hlavním faktorem zhoršujícím kvalitu života. Deprese také prokazatelně zhoršuje adherenci ke KV léčbě. Proto vyžaduje prevenci, detekci a adekvátní léčbu.

Datum publikace: 14.05.2018
Publikoval: www.prolekare.cz

Stručný obsah sdělení z vybraných sekcí: diagnostika glaukomu, chirurgická léčba glaukomu, kazuistiky na téma uveitidy a glaukom, rady ohledně e-receptů a úhrad léčivých přípravků.

Datum publikace: 06.09.2018
Publikoval: www. prolekare.cz

Glaukom neboli zelený zákal je skupinou onemocnění, pro která je společná nevratná neuropatie zrakového nervu.

Datum publikace: 06.03.2018
Publikoval: www. prolekare.cz

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik glaukomu je zvýšený nitrooční tlak, který však není jedinou příčinou glaukomového poškození.

Datum publikace: 06.03.2018
Publikoval: www. prolekare.cz

Glaukom patří k hlavním výzvám globálního zdravotnictví jako nejčastější příčina ireverzibilního poškození zraku.

Datum publikace: 06.09.2018
Publikoval: www. prolekare.cz

Glaukom je globálně hlavní příčinou nevratné slepoty.

Datum publikace: 06.03.2018
Publikoval: www. prolekare.cz

Glaukomem je celosvětově způsobeno 13 % případů oslepnutí. Toto číslo dělá z glaukomu druhou nejčastější příčinu slepoty.

Datum publikace: 06.03.2018
Publikoval: www. prolekare.cz

Poruchy zraku jsou ošidné. Některé z nich je obtížné vnímat, zvláště pokud se rozvíjejí po delší dobu a pacient se na nezvyklé vjemy adaptuje. Za nenápadné se považují především výpadky zorného pole a tunelové vidění.