Dodržování léčby u pacientů - role lékárníka

Jako lékárník jste v ideální pozici pro poskytování podpory pacientům při užívání léčiv. Účelem tohoto vzdělávacího zdroje je pomoci vám: porozumět důsledkům nedodržování léčby a přínosům jejího dodržování, pochopit překážky v dodržování léčby, podporovat pacienty v dosahování žádoucích výsledků léčby pomocí léčiv, porozumět principům Optimalizace léčiv a tomu, jak vám mohou pomoci přijmout přístup zaměřený na pacienta ve své praxi.

PDF iconpik.2017.01.005_dodrzovani_lecby_u_pacientu-role_lekarnika.pdf

 

 

Další informace: Podpora a služby > Podpora pro lékárníkyEfektivní komunikacePrávní aktuality