Co je třeba vzít v úvahu před zahájením léčby přípravkem INFLECTRA®?

 

Před zahájením léčby si důkladně projděte úplné informace o přípravku INFLECTRA® včetně důležitých informací o bezpečnosti.

Dále mějte na zřeteli zejména následující:

U pacientů je nutno aktivně sledovat případný výskyt infekcí:4

 • Screening na latentní/aktivní tuberkulózu a hepatitidu B

Očkování:4

 • Je-li to možné, před zahájením léčby u pediatrických pacientů dokončete všechna očkování podle termínu

S pacienty prodiskutujte potenciální zdravotní potíže:4

 • Problémy se srdcem 
 • Lymfom nebo jiné nádorové onemocnění
 • Plicní onemocnění nebo těžké kuřáctví
 • Problémy, které ovlivňují nervový systém, jako je roztroušená skleróza, syndrom Guillain-Barré nebo neuritida optiku
 • Abnormální otvory v kůži
 • Bezprostředně plánované operace
 • Zubní potíže včetně plánovaných operací nebo výkonů

Sledujte:4

 • Celkový stav pacienta (např. příznaky bakteriálních nebo virových infekcí, horečka, vředy nebo hnisavý výtok z píštělí)

 

Přípravek INFLECTRA® SE NESMÍ podávat v těchto případech:4

 • Případy tuberkulózy nebo jiné závažné infekce, jako je sepse, abscesy a oportunní infekce.
 • Pacienti s přecitlivělostí na infliximab (nebo některou z jeho pomocných látek) nebo na jiné myší proteiny v anamnéze.

 

Co je třeba zvážit nebo sledovat během léčby přípravkem INFLECTRA®?

 • Při plánování určitých očkování nebo chirurgických výkonů zohledněte dlouhý biologický poločas infliximabu:4

  • Pečlivě sledujte pacienty, kteří budou vyžadovat chirurgický zákrok z důvodu infekce.
 • Vyvarujte se současného podání přípravku INFLECTRA® spolu s živými vakcínami nebo s terapeutickými infekčními látkami, jako jsou živé atenuované baktérie:4
  • Rovněž se vyvarujte podání živých vakcín u malých dětí ve věku ≤6 měsíců, u nichž došlo k expozici infliximabu in utero.

* CT‐P13 byl navržen tak, aby zajišťoval účinnost, bezpečnost a kvalitu srovnatelnou s referenčním infliximabem, s cílem rozšířit možnosti léčby vašich pacientů s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou.5,6 Zkušenosti z reálné praxe, které se stále rozšiřují, potvrzují klinickou účinnost i bezpečnostní profil přípravku CT-P13.7

ECCO, Evropská organizace pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu; IBD, zánětlivé střevní onemocnění.

Reference:
1. Gecse KB, et al. J Crohns Colitis 2016;10(2):133-40. 
2. Jørgensen KK, et al. Lancet 2017;389:2304-16. 
3. QuintilesIMS. MIDAS, February 2017. 
4. INFLECTRA® Souhrn údajů o přípravku
5. European Public Assessment Report: INFLECTRA™. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_asses.... Accessed December 2017. 
6. European Medicines Agency. Guidelines on similar biological medicinal products containing monoclonal antibodies - non-clinical and clinical issues. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/ 2012/06/WC500128686.pdf. Accessed December 2017. 
7. Danese S, et al. J Crohns Colitis 2017;11:26-34.

 

► Další informace o přípravku INFLECTRA® 

 

Povinné informace o přípravku - ZDE

 

Co je třeba vzít v úvahu před zahájením léčby přípravkem INFLECTRA®

Přípravek INFLECTRA® je indikován k léčbě revmatoidní artritidy, Crohnovy choroby, ulcerózní kolitidy, ankylozující spondylitidy, psoriatické artritidy a psoriázy.
Přípravek INFLECTRA® je rovněž indikován k léčbě závažné aktivní Crohnovy choroby a závažné aktivní ulcerózní kolitidy u dětí a dospívajících ve věku 6 až 17 let, kteří adekvátně nereagují na konvenční léčbu nebo kteří tuto léčbu netolerují či u kterých je taková léčba kontraindikována.4
4. INFLECTRA® Souhrn údajů o přípravku