Kongres ACR 2019, Atlanta

Kongres ACR 2019, Atlanta

Ve dnech 8.-13. listopadu 2019 se konal v Atlantě kongres ACR, ze kterého si Vám dovolujeme zaslat výběr krátkých videí s reakcemi významných expertů v revmatologii na recentní publikace u přípravku Xeljanz a jejich zamyšlení se nad přínosy Xeljanz v léčbě revmatoidní artritidy. Věříme, že jejich postřehy shledáte zajímavými.

Přehled videí:

1. Use of tofacitinib in patients with RA and suspected depression and/or anxiety
2. Use of tofacitinib in RA in Australia: An Analysis from the OPAL-QUMI Real World Dataset
3. Completing the picture: A summary of available tofacitinib real-world data
4. Remission indices in patients with psoriatic arthritis: A post hoc analysis from Phase 3 tofacitinib studies
5. Treatment strategies: Tofacitinib monotherapy in patients who do not tolerate csDMARDs
6. Patient-reported outcomes with tofacitinib

 

 
Use of tofacitinib in patients with RA and suspected depression and/or anxiety

Dr. Gustavo Citera, Buenos Aires, Argentina

 

     

 

 
Use of tofacitinib in RA in Australia: An Analysis from the OPAL-QUMI Real World Dataset

Prof. Geoffrey Littlejohn, Monash University, Australia a Dr. Hedley Griffiths, Geelong, Australia
 

 

 

 

 
Completing the picture: A summary of available tofacitinib real-world data

Prof. Diego Kyburz, Basel, Switzerland
 

    

 

 
Remission indices in patients with psoriatic arthritis: A post hoc analysis from Phase 3 tofacitinib studies

Dr. Emilce Schneeberger, Buenos Aires, Argentina

 

 

 
Treatment strategies: Tofacitinib monotherapy in patients who do not tolerate csDMARDs

Prof. Roy Fleischmann, Texas, USA 

 

 

 
Patient-reported outcomes with tofacitinib

Prof. Vibeke Strand, California, USA

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění s omezením. S úhradou přípravku v konkrétní indikaci se seznamte na www.sukl.cz. Před předepsáním se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku.

Přípravek Xeljanz (SPC a PIL) na www.pfizer.cz

 

Produkty > Xeljanz

Diagnózy > Revmatická onemocnění > Revmatoidní artritida

Podpora a služby > Podpora pro revmatická onemocnění