Kongres EULAR 2019, Madrid

EULAR 2019 Madrid banner

Ve dnech 12. - 15. 6. 2019 se konal v Madridu 72. výroční kongres EULAR, ze kterého si Vám dovolujeme zaslat výběr krátkých videí s reakcemi významných expertů v revmatologii na recentní publikace u přípravku Xeljanz. Věříme, že jejich postřehy shledáte zajímavými.

Seznam videí:

1. Efficacy of tofacitinib in patients with early vs. established RA
2. Insights into adherence and patient-initiated monotherapy for RA via a global survey of patients, caregivers and physicians
3. Safety of tofacitinib and biologic DMARDs: five-year results from a US-based RA
4. Effectiveness and usage patterns of tofacitinib for the treatment of RA: Data from the OPAL-QUMI registry
5. Non-serious adverse events in rheumatoid arthritis patients treated with tofacitinib
6. Pain reduction in patients with rheumatoid arthritis receiving tofacitinib monotherapy: a post hoc analysis of pooled data
7. Joint-specific responses in RA: a post hoc analysis of data from ORAL Standard and ORAL Strategy
8. Tofacitinib in patients with psoriatic arthritis: analysis of dermatologic endpoints from two Phase 3 studies

 

Post hoc analysis of data from Oral Strategy

Prof. Tsutomu Takeuchi
Keio University, Tokyo, Japan
 
Efficacy of tofacitinib in patients with early vs. established RA

 

The impact of patient adherence

Dr. James Galloway
King´s College London, UK
 
Insights into adherence and patient-initiated monotherapy for RA via a global survey of patients, caregivers and physicians

 

Safety data from Corrona registry

Prof. Joel Kremer
Albany Medical College, New York, USA
 
Safety of tofacitinib and biologic DMARDs: five-year results from a US-based RA

 

Real world data from OPAL-QUMI registry

Prof. Paul Bird
University of New South Wales, Sydney, Australia
 
Effectiveness and usage patterns of tofacitinib for the treatment of RA: Data from the OPAL-QUMI registry

 

Non-serious AE in tofacitinib clinical program

Prof. Peter Nash
University of Queensland, Australia
 
Non-serious adverse events in rheumatoid arthritis patients treated with tofacitinib

 

    

 

Pain reduction in RA patients

Prof. Peter Taylor
University of Oxford, UK
 
Pain reduction in patients with rheumatoid arthritis receiving tofacitinib monotherapy: a post hoc analysis of pooled data

 

Responsiveness of RA joints to specific treatments

Dr. Mojca Frank-Bertoncelj
University of Zurich & University Hospital Zurich, Switzerland
 
Joint-specific responses in RA: a post hoc analysis of data from ORAL Standard and ORAL Strategy

 

Tofacitinib in PsA

Prof. Peter Nash
University of Queensland, Australia
 
Tofacitinib in patients with psoriatic arthritis: analysis of dermatologic endpoints from two Phase 3 studies

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění s omezením. S úhradou přípravku v konkrétní indikaci se seznamte na www.sukl.cz. Před předepsáním se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku. 

Přípravek Xeljanz (SPC a PIL) na www.pfizer.cz.

 
Produkty > Xeljanz

Diagnózy > Revmatická onemocnění > Revmatoidní artritida

Podpora a služby > Podpora pro revmatická onemocnění