Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

S politováním Vám musíme oznámit ukončení projektu Monitoring Pfizer. 
Reporty, které jsme dosud zveřejnili, na našich stránkách zůstanou. 

Děkujeme za Vaši přízeň a doufáme, že pro Vás služba byla přínosem.  

 

Report za měsíc listopad 2019:

PDF iconpsm-2019.02.011_mesicni_report_sukl_listopad_2019.pdf

 

Report za měsíc říjen 2019:

PDF iconpsm-2019.02.008_mesicni_report_sukl_rijen_2019.pdf

 

Report za měsíc září 2019:

PDF iconpsm-2019.02.005_mesicni_report_sukl_zari_2019.pdf

 

Report za měsíc srpen 2019:

PDF iconpsm-2019.02.001_mesicni_report_sukl_srpen_2019.pdf

 

Report za měsíc červenec 2019:

PDF iconpsm-2019.01.026_mesicni_report_sukl_cervenec_2019.pdf

 

Report za měsíc červen 2019:

PDF iconpsm-2019.01.023_mesicni_report_sukl_cerven_2019.pdf

 

Report za měsíc květen 2019:

PDF iconpsm-2019.01.020_mesicni_report_sukl_kveten_2019.pdf

 

Report za měsíc duben 2019:

PDF iconpsm-2019.01.017_mesicni_report_sukl_duben_2019.pdf

 

Report za měsíc březen 2019:

PDF iconpsm-2019.01.011_mesicni_report_sukl_brezen_2019.pdf

 

Report za měsíc únor 2019:

PDF iconpsm-2019.01.007_mesicni_report_sukl_unor_2019.pdf

 

Report za měsíc leden 2019:

PDF iconpsm-2019.01.004_mesicni_report_sukl_leden_2019.pdf

 

 

Report za měsíc prosinec 2018:

PDF iconpsm-2018.02.014_mesicni_report_sukl_prosinec_2018.pdf

 

Report za měsíc listopad 2018:

PDF iconpsm-2018.02.011_mesicni_report_sukl_listopad_2018.pdf

 

Report za měsíc říjen 2018:

PDF iconpsm-2018.02.007_mesicni_report_sukl_rijen_2018.pdf

 

Report za měsíc září 2018:

PDF iconpsm-2018.02.004_mesicni_report_sukl_zari_2018.pdf

 

Report za měsíc srpen 2018:

PDF iconpsm-2018.02.001_mesicni_report_sukl_srpen_2018.pdf

 

Report za měsíc červenec 2018:

PDF iconpsm-2018.01.029_mesicni_report_sukl_cervenec_2018.pdf

 

Report za měsíc červen 2018:

PDF iconpsm-2018.01.026_mesicni_report_sukl_cerven_2018.pdf

 

Report za měsíc květen 2018:

PDF iconpsm-2018.01.022_mesicni_report_sukl_kveten_2018.pdf

 

Report za měsíc duben 2018:

PDF iconpsm-2018.01.019_mesicni_report_sukl_duben_2018.pdf

 

Report za měsíc březen 2018:

PDF iconpsm-2018.01.016_mesicni_report_sukl_brezen_2018.pdf

 

Report za měsíc únor 2018:

PDF iconpsm-2018.01.011_mesicni_report_sukl_unor_2018.pdf

 

Report za měsíc leden 2018:

PDF iconpsm-2018.01.005_mesicni_report_sukl_leden_2018.pdf

 

 

Report za měsíc prosinec 2017:

PDF iconpsm-2018.01.001_mesicni_report_sukl_prosinec_2017.pdf

 

Report za měsíc listopad 2017:

PDF iconpsm-2017.02.014_mesicni_report_sukl_listopad_2017.pdf

 

Report za měsíc říjen 2017:

PDF iconpsm-2017.02.010_mesicni_report_sukl_rijen_2017.pdf

 

Report za měsíc září 2017:

PDF iconpsm-2017.02.005_mesicni_report_sukl_zari_2017.pdf

 

Report za měsíc srpen 2017:

PDF iconpsm-2017.02.001_mesicni_report_sukl_srpen_2017.pdf

 

Report za měsíc červenec 2017:

PDF iconpsm-2017.01.014_mesicni_report_sukl_cervenec_2017.pdf

 

Report za měsíc červen 2017:

 PDF iconpsm-2017.01.008_mesicni_report_sukl_cerven_2017.pdf

 

Report za měsíc květen 2017:

 PDF iconpsm-2017.01.005_mesicni_report_sukl_kveten_2017.pdf

 

Report za měsíc duben 2017:

 PDF iconpsm-2017.01.004_mesicni_report_sukl_duben_2017.pdf

 

Report za měsíc březen 2017:

 PDF iconpsm-2017.01.003_mesicni_report_sukl_brezen_2017.pdf

 

Report za měsíc únor 2017:

 PDF iconpsm-2017.01.002_mesicni_report_sukl_unor_2017.pdf

 

Report za měsíc leden 2017:

 PDF iconpsm-2017.01.001_mesicni_report_sukl_leden_2017.pdf


Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

S politováním Vám musíme oznámit ukončení projektu Monitoring Pfizer k 12/2019. 
Reporty, které jsme dosud zveřejnili, na našich stránkách zůstanou. 

Děkujeme za Vaši přízeň a doufáme, že pro Vás služba byla přínosem.

 

MONITORING PFIZER / MONITORING POVINNÝCH INFORMACÍ SÚKL


je e-mailový servis, který si klade za cíl pomoci lékařům (a to zejména těm, kteří provozují vlastní praxi) pravidelně sledovat vybrané informace, zprávy a upozornění týkající se humánních léčivých přípravků, které pravidelně zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) na svých webových stránkách.*


Proč je žádoucí tyto informace sledovat?


V rámci řádného poskytování zdravotních služeb v souladu s příslušnými právními předpisy musejí poskytovatelé zdravotních služeb přirozeně pracovat s aktuálními dostupnými informacemi, které se týkají používání humánních léčivých přípravků a zacházení s nimi. 


SÚKL přímo ve svém pokynu LEK 9 verze 2 stanoví:1

„Poskytovatel zdravotních služeb průběžně sleduje sdělení SÚKL o stahování léčiv z oběhu z důvodu závady v jakosti a informacích o podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek a jiné skutečnosti závažné pro zdraví léčených osob související s použitím léčivého přípravku.” 


SÚKL nabízí zasílání těchto informací e-mailem či jejich automatické průběžné stahování po zveřejnění prostřednictvím RSS kanálu. Pokud však přímo tyto služby SÚKL nevyužíváte, může Vám pomoct průběžně sledovat informace zveřejňované SÚKL náš e-mailový servis Monitoring Pfizer/Monitoring povinných informací SÚKL.  

Reference: 1. LEK 9 verze 2, dostupný na stránkách www. sukl.cz/ lekarny/lek-9-verze-2?highlightWords=lek+verze


Jak servis funguje?


Každý pracovní den Vám e-mailem zašleme upozornění na důležité zprávy v případě, že takové budou publikovány na stránkách www.sukl.cz, a to zpětně za předcházející pracovní den od 10 h do 10 h dne následujícího.

V jediném emailu tak obdržíte odkaz na zprávy z těchto vybraných oblastí:

Farmakovigilance  ●  Závady v jakosti léčiv  ●  Klinická hodnocení   ●  Lidské tkáně a buňky
   Padělky, nelegální přípravky (ČR + výběr Evropa)   ●   Výrobky přeřazené do skupiny léčiv
   Nelegální přípravky  ●  Upozornění týkající se zdravotnických prostředků  ●  Další důležitá upozornění 

 

Za každý ukončený kalendářní měsíc dále obdržíte souhrnný report, který můžete archivovat. Všechny měsíční reporty jsou uloženy i na těchto stránkách.

S politováním Vám musíme oznámit ukončení projektu Monitoring Pfizer k 12/2019. Reporty, které jsme dosud zveřejnili, na našich stránkách zůstanou. Děkujeme za Vaši přízeň a doufáme, že pro Vás služba byla přínosem.

*Služba Monitoring Pfizer nemá za cíl a nezprostředkuje všechny informace zveřejněné na stránkách www.sukl.cz, ale pouze informace zveřejněné v oblastech výše vyjmenovaných. Pro sledování všech zpráv využívejte stránky www.sukl.cz. Společnost Pfizer není autorem ani původcem zde šířených informací, a neodpovídá za jejich úplnost, pravdivost a správnost. Přestože se snažíme zprostředkovat tyto informace tak, jak byly zveřejněny na www.sukl.cz, nelze zcela zaručit bezchybnost tohoto zprostředkování. Máte-li pochyby či dotazy ke zde zprostředkovaným informacím, ověřte si je a své případné dotazy konzultujte přímo u původce informací – Státního ústavu pro kontrolu léčiv.