Máte dotaz? Potřebujete pomoci?

Odborný informační servis je tady, aby Vám pomohl a zodpověděl vaše dotazy.

 

Prosím, kontaktujte nás:

Adresa: Pfizer Medical Information - Česká republika, Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5

Web: www.pfizer.cz/produkty/odborný-informační-servis

Telefon: +420 283 004 111

E-mail: [email protected]

Poslat dotaz na MedicalInfo

KDO JSME:  Pfizer Medical Information  je mezinárodní tým vědeckých a informačních pracovníků.

CO POSKYTUJEME: Poskytujeme odpovědi na otázky spojené s léčivými přípravky společnosti Pfizer, dotazy týkající se našich programů a služeb v rámci terapeutických oblastí. Poskytujeme důvěryhodné, přesné, objektivní, aktuální klinické a vědecké informace o přípravcích společnosti Pfizer, a tím pomáháme pracovníkům ve zdravotnictví činit kvalifikovaná rozhodnutí pro zlepšení životů pacientů. Poskytované informace jsou ověřené, vyvážené a založené na důkazech.

KOMU: Poskytujeme informace zdravotnickým profesionálům (např. lékařům, lékárníkům a zdravotním sestrám) i pacientům a jejich ošetřovatelům.

 

NAŠE INFORMAČNÍ ZDROJE: 

 

Údaje o přípravku: Informace z lokálních schválených souhrnů údajů o přípravku nebo příbalových letáků.

Rešerše a klinické údaje: Vyhledávání publikované lékařské literatury v databázích vědecké (lékařské) literatury (EMBASE, MEDLINE, BIOSYS) a shrnutí relevantních klinických údajů z publikovaných článků a kazuistik. V závislosti na povaze dotazu mohou být rovněž poskytnuty další informace z veřejné sféry (např. informace z webových stránek lékařských asociací, z lékových databází Stockley’s Drug Interaction, Micromedex).

Interní data: Podle povahy dotazu mohou být rovněž poskytnuty interní nebo vnitrofiremní údaje (např. zprávy o nezveřejněných klinických studiích, informace z výroby, údaje ze zpráv o bezpečnosti).

Reference: Seznamy literatury použité v odpovědích.

 

Příklady formulování dotazů:

  1. Existují klinické studie o použití přípravku X v indikaci Y? (Dotazy na schválené/neschválené indikace)
  2. Můžete mi zaslat informace o zkušenostech s použitím přípravku X u pacientů, kteří trpí nemocí Y / u těhotných / u dětí? (Dotazy na použití přípravku u zvláštní populace pacientů)
  3. Lze použít vakcíny X / přípravky Y, které byly krátkodobě uchovávány v porouchané lednici, kde teplota vystoupala na 15 °C? (Dotazy na stabilitní data, podmínky uchovávání)
  4. Jaké jsou zkušenosti s výskytem  X u pacientů, kterým byl podán přípravek Y? (Dotazy na nežádoucí účinky, bezpečnost)
  5. Lze půlit tablety přípravku X? Je možné přípravek pacientovi podat nasogastrickou sondou? (Dotazy na způsoby podání)
  6. Je nutná úprava dávkování, pokud pacient užívající přípravek X současně užívá přípravek Y? (Dotaz na souběžné podání, lékové interakce, kontraindikace)