Antiinfektiva společnosti Pfizer: Vedení globálních inovací

Divize antiinfektiv společnosti Pfizer se zavázala čelit celosvětovým výzvám infekčních onemocnění prostřednictvím aktivního řízení, vedení globálních politik a přístupu
k inovativním nástrojům dozorování a dodáváním různorodého portfolia léků k léčbě pacientů se závažnými infekcemi na celém světě.

  • Antimikrobiální rezistence (AMR) stoupá a je závažným celosvětovým zdravotním problémem
  • Rezistence na antibiotika vede ke zvýšené mortalitě, delšímu pobytu v nemocnici, vyšším nákladům na léčbu a pracovní neschopnosti

Zavicefta - Řízení globálních inovací

Přehled literatury:
1. Review on Antimicrobial Resistance. Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations. December 2014. https://amr-review.org/sites/default/files/AMR%20Review%20Paper%20-%20Ta... 
2. ECDC SURVEILLANCE REPORT. Point prevalence survey of healthcareassociated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals 2011–2012; July 2, 2013. https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publicat...
3. Ventola CL, PT 2015; 40: 277–283. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4378521/
4. WHO. Global Surveillance, Prevention and Control of Chronic Respiratory Diseases:2007. Available at: http://www.who.int/gard/publications/GARD%20Book%201007.pdf. Accessed: March 10, 2015.
5. World Economic Forum. Global Risks 2013; 2013. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2013.pdf

ATLAS: Antimikrobiální testování a surveillance

Zavicefta - Atlas

Společnost Pfizer podporuje nejrozsáhlejší program dozorování antimikrobiální rezistence v oboru. Již 13 let kontinuálně provádí monitorování výskytu bakterií v 60 zemích. Identifikuje změny v mírách rezistence na patogeny na celosvětové, regionální i lokální úrovni a zaznamenává výskyt nových rezistentních patogenů.

Společnost Pfizer poskytuje údaje z programu dozorování na veřejně přístupné webové stránce, kde jsou uvedeny údaje o vzorcích rezistence na antibiotika a která umožňuje komparativní analýzy / hlášení trendů v rámci regionů. Na stránce naleznete interaktivní, geografickou mapu tepla, databázi umožňující vyhledávání a můžete zde vyhledávat údaje pro publikace.

Navštivte stránky www.atlas-surveillance.com