Materiály ke stažení:
 

Brožura: Jak rozpoznat a kam odeslat pacienty s podezřením na transthyretinovou amyloidní kardiomyopatii?

PDF iconpp-vyn-cze-0004_brozura-dpd.pdf

 

ATTR-PN: Stručná příručka pro neurologa

PDF iconpp-vyn-cze-0006_attr-pn_strucna_prirucka_pro_neurologa.pdf

 

Kontrolní seznam „RED FLAG“ symptomů familiární transtyretinové amyloidní polyneuropatie (ATTR-PN)

PDF iconpp-vyn-cze-0007_attr-pn_dotaznik_symptomu_a_priznaku.pdf