Mobil App PfizerPro ESTIMATTR-CM

WILD-TYPE ESTIMATTR-CM

 

Vzdělávací online nástroj, který vám umožní získat více informací o různých kombinacích klinických projevů, které mohou být spojeny s wtATTR-CM, často přehlíženou příčinou srdečního selhání.1

wtATTR-CM estimATTR využívá algoritmus založený na umělé inteligenci/strojovém učení a díky tomu dokáže rychle vyhodnotit pravděpodobnost wtATTR-CM u hypotetických pacientů se srdečním selháním.2

Při odhadování pravděpodobnosti model zohledňuje věk, pohlaví a přítomnost nebo nepřítomnost 11 různých klinických projevů spojených s wtATTR-CM.2

Vyzkoušejte si wtATTR-CM estimATTR optimalizovaný i pro mobilní telefony na adrese: www.estimattr.cz

 

*Nástroj je v EU klasifikován jako zdravotnický prostředek třídy I podle směrnice 93/42/EHS.
Nástroj je určen pouze pro vzdělávací účely, nesmí se používat v klinické praxi.
Nástroj je určen pouze pro zdravotnické odborníky.
wtATTR-CM = transthyretinová amyloidní kardiomyopatie divokého typu
Reference: 1. Witteles RM, Bokhari S, Damy T, et al. Screening for transthyretin amyloid cardiomyopathy in everyday practice. JACC Heart Fail. 2019;7(8):709-716. 2. Huda A, Heitner S, Calambur V, et al. A machine learning framework for predicting risk of wild-type transthyretin amyloid cardiomyopathy. Poster presented at: XVII International Society of Amyloidosis Symposium; September 14-18, 2020; virtual.
 
PP-VYN-CZE-0108