O přípravku CHAMPIX

Přípravek CHAMPIX je indikován pro odvykací léčbu kouření u dospělých. Přípravek CHAMPIX je určen k perorálnímu podání a tablety se polykají celé a zapíjejí se vodou.  Přípravek CHAMPIX se užívá s jídlem i bez jídla.1 

Léčivou látkou je vareniclinum. Předpokládá se, že účinnost přípravku CHAMPIX při odvykání kouření je dána částečným agonistickým účinkem vareniklinu na α4β2 nikotinovém receptoru, kde jeho navázání vyvolává účinek dostatečný k úlevě od symptomů z vysazení (agonistická aktivita), a zároveň snižuje odměňující a posilující účinky kouření tím, že zabraňuje navázání nikotinu na α4β2 receptory (antagonistická aktivita).1

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Před předepsáním se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.1 Přípravky pro odvykání kouření budou s větší pravděpodobností účinné u pacientů, kteří jsou motivováni přestat kouřit a kteří mají k dispozici další poradenství a podporu.1 

Reference:

1. Souhrn údajů o přípravku CHAMPIX