Užívání přípravku CHAMPIX

CHAMPIX je lék na předpis, který je indikován pro odvykací léčbu kouření u dospělých. Předpokládá se, že účinnost přípravku CHAMPIX při odvykání kouření je dána částečným agonistickým účinkem vareniklinu na α4β2 acetycholinovém-nikotinovém receptoru.1 

Pro pacienty může být důležité, že vyvolává účinek dostatečný k úlevě od symptomů z vysazení a zároveň snižuje pocit odměny, který se běžně po vykouření cigarety dostavuje.1

 

Jak přípravek CHAMPIX užívat?

Možným způsobem podpory při léčbě závislosti na kouření je stanovení „dne D“ – tedy dne, kdy kuřák přestane kouřit.2 

V případě užívání přípravku CHAMPIX je léčba započata již 1–2 týdny před dnem D. Celková doba užívání je pak obvykle 12 týdnů.1 

Pacient tedy léčbu začíná první fází, kdy dále kouří. Užívá 1. až 3. den 0,5 mg 1× denně, 4. až 7. den 0,5 mg 2× denně.  Poté od 8. dne vždy užívá 1 mg 2× denně. Po zbytek 12týdenní léčby bere 1 mg 2× denně. Zmíněný „den D“ by měl nastat v průběhu prvních dvou týdnů léčby. Popsaný způsob ale není jedinou možnou cestou, je možné zvážit i postupné odvykání kouření (viz níže).1

U pacientů, kterým se podařilo přestat kouřit do konce 12. týdne léčby, lze zvážit k udržení abstinence následnou 12týdenní léčbu (v dávce 1 mg 2× denně). Vzhledem k tomu, že riziko návratu ke kouření je vyšší v období bezprostředně po ukončení léčby, je možné rozhodnout se pro postupné snižování dávky.1

Pro některé pacienty může být náhlé a úplné vysazení cigaret příliš náročné. Dá se tedy nabídnout i postupné odvykání kouření s pomocí přípravku CHAMPIX. Pacienti by měli během prvních 12 týdnů léčby kouření omezovat a do konce daného léčebného období s ním přestat úplně. Poté by pokračovali v užívání přípravku CHAMPIX po dalších 12 týdnů. Léčba tak trvá celkem 24 týdnů.

 

Odvykání kouření nemusí vyjít vždy na poprvé

Odvykání kouření může být náročný proces, kterým každý pacient prochází jiným tempem a s různou úspěšností. Většinou je třeba několik pokusů, než se podaří s kouřením skoncovat jednou provždy.2 

Pacienti, kteří jsou motivováni přestat kouřit, ale jejich předchozí léčba nebyla úspěšná nebo se po nějaké době ke kouření vrátili, mohou odvykací léčbu přípravkem CHAMPIX zkusit znovu.1 

Přípravky pro odvykání kouření budou s větší pravděpodobností účinné u pacientů, kteří jsou motivováni přestat kouřit a kteří mají k dispozici další poradenství a podporu.1 

To platí i pro léčbu přípravkem CHAMPIX, kterou je možné kombinovat s poradenstvím či psychosociální podporou.

 Reference:

1. Souhrn údajů o přípravku CHAMPIX
2. Králíková et al.: Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku. Vnitř. Lék 2015; 61(5, Suppl 1): 1S4–1S15.