Duální redukce rizika

ELIQUIS® - duální redukce rizika1,2

Volte  přípravek ELIQUIS®, inhibitor faktoru Xa, u nějž byla prokázána superiorita ve snížení rizika vzniku cévní mozkové příhody/systémové embolie, a zároveň signifikantně nižší výskyt závažného krvácení oproti warfarinu¹.

ELIQUIS® - prevence CMP a SE

Souhrn údajů o přípravku a příbalová informace na www.pfizer.cz