Bezpečnostní profil

ELIQUIS® - příznivý bezpečnostní profil1,2,4-6

ELIQUIS® - příznivý bezpečnostní profil

1. Granger et al. N Engl J Med 2011, 365:981-992
2. ELIQUIS - Souhrn údajů o přípravku
4. Agnelli G et al. N Engl J Med 2013, 369: 799-808
5. Connolly SJ et al. N Engl J Med 2011, 364: 806-817
6. Agnelli G et al. N Engl J Med 2013, 368: 699-708