ELIQUIS® v léčbě a prevenci rekurence HŽT a PE

Přípravek ELIQUIS® (apixaban) je indikován v léčbě hluboké žilní trombózy (HŽT) a plicní embolie (PE), a v prevenci rekurentní HŽT a PE u dospělých pacientů na základě výsledků klinických studií fáze III-AMPLIFY a AMPLIFY-EXT.

Klinické hodnocení AMPLIFY (apixaban v úvodní léčbě PE a HŽT jako terapie první volby) bylo navrženo k posouzení účinnosti a bezpečnosti apixabanu v léčbě HŽT a PE v porovnání se standardní léčbou (v úvodu enoxaparin po dobu alespoň pěti dnů, který se překrývá s léčbou warfarinem [cílový rozsah mezinárodního normalizovaného poměru (INR) 2,0 až 3,0] podávanou perorálně po dobu šesti měsíců).2

Klinické hodnocení AMPLIFY-EXT (apixaban po úvodní léčbě PE a HŽT jako prodloužená terapie první volby) bylo navrženo k posouzení účinnosti a bezpečnosti apixabanu v porovnání s placebem v prevenci rekurence HŽT a PE po šesti až dvanácti měsících antikoagulační léčby HŽT a/nebo PE.3

  1. ELIQUIS® - Souhrn údajů o přípravku.
  2. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, et al. Oral apixaban for the treatment of acute venous thromboembolism. New Engl J Med 2013;369:799-808.
  3. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, et al. Apixaban for extended treatment of venous thromboembolism. New Engl J Med 2013;368:699-708.