ELIQUIS® v prevenci žilních tromboembolických příhod v ortopedii

Bez profylaxe je incidence HŽT po větších ortopedických výkonech na dolních končetinách přibližně 40 až 60 % a fatální PE se může vyskytnout až u jednoho pacienta na 300 totálních náhrad kyčelního kloubu.¹

Přípravek ELIQUIS® je indikován v prevenci žilních tromboembolických příhod u dospělých pacientů, kteří podstoupili elektivní náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu.2

Úplné informace o indikacích naleznete v Souhrnu údajů o přípravku (SPC).

  1. Geerts WH, Bergqvist D, Pinso GF. Prevention of venous thromboembolism: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition). Chest 2008;133:381S-453S.
  2. ELIQUIS® - Souhrn údajů o přípravku.