PODCASTY na téma karcinom prsu

Ovlivňuje mamografický screening úmrtnost na karcinom prsu?

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
ONC-2020.01.017_Podcast_BC screening.mp3
Zdroj: Beau AB, Andersen PK, Vejborg I, Lynge E. Limitations in the effect of screening on breast cancer mortality. J Clin Oncol 2018; 36 (30): 2988–2994. DOI: 10.1200/JCO.2018.78.0270.

 

Co v roce 2019 zjistili statistici o karcinomu prsu?

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

ONC-2020.01.018_Podcast_BC statistika.mp3
Zdroj: DeSantis CE, Ma J, Gaudet MM, et al. Breast cancer statistics, 2019. CA Cancer J Clin 2019; 69 (6): 438–451. DOI: 10.3322/caac.21583. Epub 2019 Oct 2.

 

Vybraná epidemiologická data o karcinomu prsu

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ONC-2020.01.023_Podcast_BC epidemiologie 3.mp3
Zdroj: Ahmad A (Ed.). Breast cancer metastasis and drug resistance. Challenges and progress. 2nd ed. Cham: Springer, 2019. ISBN 978-3-030-20301-6.; 2. Chlebowski RT et al. JAMA, June 25, 2003—Vol 289: 3243-3253, No. 24

 

Ovlivňuje substituční hormonální terapie riziko vzniku karcinomu prsu?

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ONC-2020.01.024_Substituční HT a karcinom prsu.mp3
Zdroj: Collaborative group on hormonal factors in breast cancer. Type and timing of menopausal hormone therapy and breast cancer risk: individual participant meta-analysis of the worldwide epidemiological evidence. Lancet 2019; 394 (10204): 1159–1168. DOI: 10.1016/S0140-6736(19)31709-X.

 

    Tyto podcasty Vám přináší Pfizer Oncology