Bezpečnost

Přípravek LORVIQUA má dobře zvládnutelný bezpečnostní profil a nízkou míru předčasného ukončení léčby v souvislosti s nežádoucí příhodou1* 

  • Nejčastěji hlášené TRAE při léčbě přípravkem LORVIQUA byly hypercholesterolemie (81%), hypertriglyceridemie (60%), edém (43%), periferní neuropatie (30%), zvýšení tělesné hmotnosti (18%), poruchy kognitivních funkcí (18%), změny duševního rozpoložení (15%) a únava (13%)1
  • Trvalé ukončení léčby v důsledku TRAE bylo uvedeno u 7 pacientů (3%) 1
  • Přechodné přerušení léčby v souvislosti s TREA bylo hlášeno u 83 pacientů (30%) 1
  • Snížení dávky v souvislosti s TRAE bylo hlášeno u 61 pacientů (22%) 1
  • Nebyl hlášen žádný případ úmrtí související s podávanou léčbou 1

TRAE vyskytující se u ≥10% pacientů v registrační studii přípravku LORVIQUA1*
Nežádoucí příhody

Nejaktuálnější údaje o bezpečnostním profilu viz SPC přípravku LORVIQUA.
 

Všichni pacienti zahrnutí do bezpečnostní populace dostali alespoň jednu dávku přípravku LORVIQUA. 1
Skupinové označení nežádoucí příhody zahrnující podobné klinické příznaky/syndromy.1

Zkratky: ALK, kináza anaplastického lymfomu; AST, aspartátaminotransferáza; TRAE, nežádoucí příhody spojené s podávanou léčbou.

Reference
1. Solomon BJ, Besse B. Bauer TM, et al. Lorlat inib in patients with ALK-positive non-small-cell lung cancer: results from a global phase 2 study. Lancet Oncol.2018;19(12):1654-67.
 

PP-LQA-CZE-0005