Molekulární struktura

LORVIQUA: silný ALK TKI 3. generace, navržený k řešení nenaplněných medicínských potřeb1–3

  • Přípravek LORVIQUA je první ALK TKI, jehož molekulární struktura obsahuje makrocyklický kruh a byl navržen k řešení nenaplněných medicínských potřeb v léčbě pokročilého ALK+ NSCLC1–3
  • Přípravek LORVIQUA účinně proniká přes hematoencefalickou bariéru3 a je udržován na terapeuticky účinných hladinách4,5*
  • Přípravek LORVIQUA vykazoval terapeutickou aktivitu vůči ALK rezistentním mutacím, například u obtížně léčitelné mutace G1202R, jak in vitro, tak i při klinickém použití. 6,7

Molekula

Přípravek LORVIQUA – Inovativní molekulární struktura s makrocyklickým kruhem1

*Průměrné koncentrace v CSF odpovídají až 75% plasmatických koncentrací nevázané látky.4,5
Zkratky: ALK, kináza anaplastického lymfomu; CNS, centrální nervový systém; NSCLC, nemalobuněčný karcinom plic; TKI, inhibitor tyrozinové kinázy

Reference
1. Johnson TW, Richardson PF, Bailey 5, et al. Discovery of (1OR)-7-amino-12-fluoro-2,10, 16-t rimethyl-15-oxo-10,1 5, 16,17-tetrahydro-2H-8,4(metheno)pyrazolo[4,3-h][2,5, 11 I·benzoxadiazacyclotetradecine-3-carbonit rile (PF-06463922), a macrocycl ic inhibitor of anaplastic lymphoma kinase (ALK) and c-ros oncogene 1 (ROS1) with preclinical brain exposure and broad-spect rum potency against ALK-resistant mutat ions. J Med Chem. 2014;57(11):4720-44.
2. Johnson TW. Structural data in the discovery of lorlat inib and insights into mechanisms of ALK acquired resistance. Oral presentat ion at American Association for Cancer Research (AACR); 14- 18 April 2018; Chicago, IL, USA
3. Solomon BJ, Besse 8, Bauer TM, et al. Lorlat inib in patients with ALK-positive non-small-cell lung cancer: results from a global phase 2 study. Lancet Oncol. 2018;19(12):1654-67.
4. Bauer TM, Shaw AT, Johnson ML, et al. Brain penetrat ion of lorlat inib and cumulat ive incidence rates for CNS and non CNS progression from a Phase 1 /2 study. Oral presentation at IASLC 19th World Conference on Lung Cancer (WCLC); 23- 26 September 2018; Toronto, Canada.
5. Shaw AT, Felip E, Bauer TM, et al. Lorlatinib in non-small -cell lung cancer with ALK or ROS1 rearrangement: an international, mult icentre, open-label, single-arm first -in-man phase 1 trial. Lancet Oncol. 2017;18(12):1590-99
6. Gainor JF, Dardaei L. Vada 5, et al. Molecular mechanisms of resistance to fi rst- and second-generation ALK inhibitors in ALK-rearranged lung cancer. Cancer Discov. 2016;6(10):1118-33.
7. Shaw AT, Solomon BJ, Besse 8, et al. ALK resistance mutat ions and efficacy of lorlat inib in advanced anaplast ic lymphoma kinase-positive non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 2019;37(16):1370-9.

PP-LQA-CZE-0005