Seznam klinických informací

Stručné představení onemocnění, jeho příznaků a důsledků léčby

Přípravek Somavert je indikován k léčbě dospělých pacientů s akromegalií s nedostatečnou odpovědí na chirurgickou a/nebo radiační terapii, u kterých odpovídající léčba analogy somatostatinu nevedla k normalizaci  IGF-I nebo nebyla snášena. SPC Somavert

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku.