Pacient s onemocněním hypofýzy v ordinaci ambulantního endokrinologa

Záznam jednotlivých přednášek ze setkání Pacient s onemocněním hypofýzy v ordinaci ambulantního endokrinologa, které se ve virtuální formě konalo dne 14. 11. 2020, si můžete prohlédnout níže.

Histologie hypofýzy
MUDr. Jiří Soukup

 

Nežádoucí účinky systémové kortikoterapie
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

 

Nové perioperační zajištění glukokortikoidy dokumentované MR nálezy pacientů
prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.

MUDr. Mikuláš Kosák, Ph.D.

 

Horizonty v neurochirurgii
prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.

 

Zajímavé kazuistiky ze 3. interní kliniky s doporučením pro praxi
prof. MUDr. Václav Hána, CSc.
MUDr. Jana Ježková, Ph.D.
prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.

 

Výdej léčivého přípravku Somavert je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Výdej léčivého přípravku Depo-medrol je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Výdej léčivého přípravku Dostinex je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Výdej léčivého přípravku Medrol je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

* Gurel MH, et al. Patient perspectives on the impact of acromegaly: results from individual and group interviews. Patient Preference and Adherence 2014;8:53-62.