O přípravku Sutent®

Metastatický adenokarcinom ledviny (MRCC)

Sutent® je u dospělých pacientů indikován k léčbě pokročilého a/nebo metastatického renálního karcinomu (MRCC).