Vyndaqel

Přípravek Vyndaqel (tafamidis) 61 mg je indikovaný k léčbě dědičné transthyretinové amyloidózy nebo transthyretinové amyloidózy divokého typu u dospělých pacientů s kardiomyopatií (ATTR-CM). 1

Přípravek Vyndaqel (tafamidis meglumin) 20 mg je indikovaný k léčbě amyloidózy z depozice transthyretinu u dospělých pacientů se symptomatickou polyneuropatií 1. stupně za účelem oddálení neurologického postižení. 2

ATTR-CM: transthyretin amyloid cardiomyopathy (transthyretinová amyloidní kardiomyopatie),
ATTR-PN: transthyretin amyloid polyneuropathy (transthyretinová amyloidní polyneuropatie).
REFERENCE
1. SPC Vyndaqel 61 mg
2. SPC Vyndaqel 20 mg
3. Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, et al. Tafamidis treatment for patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. N Engl J Med. 2018;379(11):1007-1016

Vyndaqel® (SPC a PIL) najdete na www.pfizer.cz/vpois/t-z