ATTR-PN

Familiární transthyretinová amyloidní polyneuropatie (ATTR-PN) – fatální onemocnění způsobující progresivní a nevratné poškození neurologických funkcí1

ATTR-PM fatální...

 

Stádia progrese onemocnění u pacientů s ATTR-PN

Vyndaqel je indikován pouze k léčbě dospělých pacientů ve stádiu 1 ATTR-PN

ATTR-PN stádia progrese

ATTR-PN: transthyretin amyloid polyneuropathy (familiární transthyretinová amyloidní polyneuropatie)

 

REFERENCE
1. Adams D, Suhr OB, Hund E, et al; European Network for TTR-FAP (ATTReuNET). First European consensus for diagnosis, management, and treatment of transthyretin familial amyloid polyneuropathy. Curr Opin Neurol.
2016:29(suppl 1):S14-S26.
2. Ando Y, Coelho T, Berk JL , et al. Guideline of transthyretin-related hereditary amyloidosis for clinicians. Orphanet J Rare Dis. 2013;8:31.
3. Sekijima Y, Ueda M, Koike H, Misawa S, Ishii T, Ando Y. Diagnosis and management of transthyretin familial amyloid polyneuropathy in Japan: red-flag symptom clusters and treatment algorithm. Orphanet J Rare Dis. 2018;13(1):6.
4. Rapezzi C, Quota CC, Riva L, et al. Transthyretin-related amyloidosis and the heart: a clinical overview. Nat Rev Cardiol. 2010;7(7):398-408.
5. Damy T, Kristen AV, Suhr OB, et al. Transthyretin cardiac amyloidosis in continental Western Europe: an insight through the Transthyretin Amyloidosis Outcomes Survey (THAOS). Eur Heart J. 2019. doi:10.1093/eurheartj/ehz173
6. Maurer MS, Elliott P, Comenzo R, Semigran M, Rapezzi C. Addressing common questions encountered in the diagnosis and management of cardiac amyloidosis. Circulation. 2017;135(14):1357-1377.
7. Wixner J, Mundayat R, Karayal ON, Anan I, Karling P, Suhr OB; THAOS investigators. THAOS: gastrointestinal manifestations of transthyretin amyloidosis—common complications of a rare disease. Orphanet J Rare Dis. 2014:9:61.
8. Suhr OB, Conceição IM, Karayal ON, Mandel FS, Huertas PE, Ericzon BG. Post hoc analysis of nutritional status in patients with transthyretin familial amyloid polyneuropathy: impact of tafamidis. Neurol Ther. 2014;3(2):101-112.
PP-VYN-CZE-0073

Další indikace: Diagnóza ATTR-CM

Symptomy, které mohou být přítomné u pacientů s ATTR-PN1

>> ATTR-PN je často chybně a pozdě diagnostikovaná, proto je vysoká míra klinického podezření důležitá pro diagnózu tohoto fatálního, progresivního onemocnění.

>> Transthyretinová amyloidóza je heterogenní porucha s multiorgánovým postižením. ATTR-PN se manifestuje u pacientů početnými příznaky a symptomy zahrnujícími periferní, nebo také autonomní postižení nervového systému, které se běžně nevyskytují u periferní neuropatie.

>> Vyndaqel není indikován k léčbě všech níže uvedených příznaků.

ATTR-PN symptomy

ATTR-PN: transthyretin amyloid polyneuropathy (familiární transthyretinová amyloidní polyneuropatie)

REFERENCE
1. Conceição I, González-Duarte A, Obici L, et al. "Red-flag" symptom clusters in transthyretin familial amyloid polyneuropathy. J Peripher Nerv Syst. 2016;21(1):5-9.
PP-VYN-CZE-0073

Další indikace: Diagnóza ATTR-CM

Přítomnost "red flag" symptomů zvyšuje podezření pro ATTR-PN

>> ATTR-PN nemusí mít stejný klinický obraz, dokonce ani mezi nositeli stejné transthyretinové mutace. 1

>> Klinické příznaky se mohou lišit v závislosti na mutaci, geografickém původu a věku pacienta při nástupu prvních příznaků; většina mutací vyústí v senzomotorickou neuropatii začínající typicky u dolních končetin. 1–7

>> Autonomní příznaky mohou být patrné již při nástupu onemocnění nebo se mohou vyvinout během 1 až 2 let od prvních senzomotorických symptomů. 5,6
       • V mnoha případech se může objevit také srdeční postižení. 2,3

>> U pacientů s ATTR v rodinné anamnéze by se vždy mělo zvážit potenciální riziko ATTR-PN, a proto jsou tito pacienti kandidáty na genetické testování. 1

>> Vyndaqel není indikován na léčbu všech níže uvedených symptomů ATTR-PN.

ATTR-PM příznaky

 

Val30Met – "early-onset", časný nástup (<50 let)

Pro tyto pacienty je charakteristická postupná akumulace níže uvedených klinických znaků: 2,8

>> progresivní symetrická senzomotorická neuropatie

>> nejprve jsou postižena tenká nervová vlákna, které vedou k:

• parestézii
• dysestézii
• alodynii
• hyperalgezii
• spontánní bolesti chodidel

>> silná myelinizovaná nervová vlákna jsou zasažena postupně, což vede k poškození vnímání:

• jemného dotyku
• vibrací
• postoje

>> progrese nervového poškození může vést k různým autonomním příznakům

• postupně se zhoršující motorická dysfunkce vede k imobilizaci pacienta

 

Val30Met – "late-onset", pozdní nástup (> 50 let) nebo non-Val30Me

Pro tyto pacienty je charakteristická postupná akumulace níže uvedených klinických znaků:2

>> postižení povrchové a hloubkové citlivosti

>> těžká neuropatická bolest

>> časné distální motorické postižení

>> relativně mírné autonomní příznaky

 

ATTR: transthyretin amyloidosis (transthyretinová amyloidóza)
ATTR-PN: transthyretin amyloid polyneuropathy (familiární transthyretinová amyloidní polyneuropatie)

REFERENCE
1. Ando Y, Coelho T, Berk JL, et al. Guideline of transthyretin-related hereditary amyloidosis for clinicians. Orphanet J Rare Dis. 2013;8:31.
2. Conceiçāo I, González-Duarte A, Obici L, et al. "Red-flag" symptom clusters in transthyretin familial amyloid polyneuropathy. J Peripher Nerv Syst. 2016;21(1):5-9.
3. Rapezzi C, Quarto CC, Riva L, et al. Transthyretin-related amyloidoses and the heart; a clinical overview. Nat Rev Cardiol. 2010;7(7);398-408.
4. Benson MD, Kincaid JC. The molecular biology and clinical features of amyloid neuropathy. Muscle Nerve. 2007;36(4):411-423.
5. Sekijima Y, Yoshida K, Tokuda T, Ikeda S. Familial transthyretin amyloidosis. In: Pagon RA, Adam MP, Ardinger HH, et al, eds. GeneReviews [Internet]. Seattle WA: University of Washington, 1993-2016.
6. Plante-Bordeneuve V. Update in the diagnosis and management of transthyretin familial amyloid polyneuropathy. J Neurol. 2014;261(6):1227-1233.
7. Roberts JR, Lan ML, Besa EC, et al. Transthyretin-related amyloidosis. Medscape website. http://emedicine.medscape.com/article/335301-overview. Accessed October 2, 2018.
8. Conceição I, Coelho T, Rapezzi C, et al. Assessment of patients with hereditary transthyretin amyloidosis—understanding the impact of management and disease progression. Amyloid. 2019;26(3):103-111.
PP-VYN-CZE-0073

Další indikace: Diagnóza ATTR-CM

Diagnóza ATTR-PN

ATTR-PN diagnóza

ATTR-PN stáhněte si dotazník

Zdroj: pp-vyn-cze-0007_attr-pn_dotaznik_symptomu_a_priznaku.pdf

ATTR-PN: transthyretin amyloid polyneuropathy (familiární transthyretinová amyloidní polyneuropatie) 
*Citlivost místa biopsie se může lišit.

 
REFERENCE
1. Conceiçāo I, González-Duarte A, Obici L, et al. "Red-flag" symptom clusters in transthyretin familial amyloid polyneuropathy. J Peripher Nerv Syst. 2016;21:5-9.
2. Adams D, Théaudin M, Cauquil C, Algalarrondo V, Slama M. FAP neuropathy and emerging treatments. Curr Neurol Neurosci Rep. 2014;14(3):435.
3. Ando Y, Coelho T, Berk JL, et al. Guideline of transthyretin-related hereditary amyloidosis for clinicians. Orphanet J Rare Dis. 2013;8:31.
4. Plante-Bordeneuve V. Update in the diagnosis and management of transthyretin familial amyloid polyneuropathy. J Neurol. 2014;261:1227-1233.
5. Zeldenrust SR. ATTR: diagnosis, prognosis, and treatment. In: Gertz MA, Rajkumar SV, eds. Amyloidosis, Contemporary Hematology. Totowa, NJ: Humana Press: 2010:191-204.
PP-VYN-CZE-0073

Další indikace: Diagnóza ATTR-CM