O přípravku Xeljanz

XELJANZ nabízí rychlou a setrvalou účinnost1-6

 

Účinnost a bezpečnostní profil přípravku XELJANZ byly ověřeny v klinických hodnoceních a praxi7  

XELJANZ je podpořen rozsáhlým klinickým programem zahrnujícím více než 6 190 pacientů7

Přípravek XELJANZ byl předepsán již více než 115 000 pacientů na celém světě8

Konzistentní bezpečnostní profil7-10

Doporučení EULAR pro léčbu RA z roku 2016 uvádějí přípravek Xeljanz, v kombinaci s MTX

nebo v monoterapii, jako možnost léčby po selhání csDMARD nebo bDMARD.11  

Xeljanz EULAR

 

 

 

 

 

 

 

 

DMARD=chorobu modifikující antirevmatický lék; csDMARD = konvenční syntetický chorobu modifikující antirevmatický lék; bDMARD=biologický chorobu modifikující antirevmatický lék; MTX=metotrexát.

Reference:
1. van Vollenhoven RF et al. N Engl J Med 2012; 367: 508–519.
2. van der Heijde D et al. Arthritis Rheum 2013; 65: 559–570.
3. Fleischmann R et al. N Engl J Med 2012; 267: 495–507.
4. Burmester GR et al. Lancet 2013; 381: 451–460.
5. Kremer J et al. Ann Intern Med 2013; 159: 253–261.
6. Wollenhaupt J et al. Poster presented at: American College of Rheumatology/Association of Rheumatology Health Professionals Annual Meeting; November 11-16, 2016; Washington DC, USA.
7. XELJANZ SPC a PIL.
8. Data on file. Na vyžádání u společnosti Pfizer.
9. Strand V et al. Arthritis Res Ther 2015 Dec 15; 17: 362.
10. Cohen SB, et al. Ann Rheum Dis 2017 Jan 31. [Epub ahead of print].
11. Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:960–977. doi:10.1136/annrheumdis-2016-210715.
XELJANZ - nyní schválen pro RA i PsA
1. Xeljanz SPC a PIL na www.pfizer.cz
Revmatoidní artritida (RA)
XELJANZ je v kombinaci s MTX indikován k léčbě středně závažné až závažné aktivní RA u dospělých pacientů, u kterých se vyskytla nedostatečná odpověď nebo nesnášenlivost na jeden nebo více DMARD.
XELJANZ lze podávat jako monoterapii v případě nesnášenlivosti MTX nebo pokud je léčba pomocí MTX nevhodná.
Psoriatická artritida (PsA)
XELJANZ je v kombinaci s MTX indikován k léčbě aktivní PsA u dospělých pacientů, kteří neměli dostatečnou odpověď na předchozí léčbu DMARD nebo ji netolerovali. 
Ulcerózní kolitida (UC)
XELJANZ je indikovaný k léčbě dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou, kteří neměli dostatečnou odpověď na konvenční léčbu nebo biologickou látku, u kterých došlo ke ztrátě odpovědi nebo kteří tuto léčbu nebo látku netolerovali.