Pro koho je určen? Jaký je jeho přínos?

 

Ačkoli současné možnosti léčby postupují dopředu, v klinické praxi mnoho pacientů nedosáhne svých léčebných cílů1

Většina pacientů cítí, že jim RA omezuje život, ačkoli dostávají současný standard léčby.2

Samotné csDMARD velmi často nejsou dostačující a u pacientů se objevují příznaky jako bolest, únava a omezená schopnost pohybu.3-5

XELJANZ je perorální alternativa pro pacienty, kterým csDMARD nestačí, nebo jim jejich vedlejší účinky nežádoucím způsobem ovlivňují styl života.6,7 Poskytuje rychlou a setrvalou účinnost v kombinaci s metotrexátem nebo jako monoterapie.8-11

Selhání léčby csDMARD je běžné běhěm prvních pár let léčby.12,13

Únava, bolest a poruchy spánku významně ovlivňují kvalitu života pacientů.4,11

Xeljanz - Léčba RA: nežádoucí příhody, příznaky

RYCHLÉ A SETRVALÉ ZLEPŠENÍ ÚNAVY A SPÁNKU4

U MTX-IR pacientů kombinace XELJANZ + MTX ve 3. měsíci významně zlepšila FACIT-F a MOS skóre spánku v porovnání se skupinou placebo + MTX.4

Ve skupině s placebem a následnou dávkou 5 mg 2xdenně byla v 1-3. měsíci pozorována kolísání výsledků. Zlepšení a stabilizace stavu se objevily po 6. měsíci, kdy všichni pacienti dostávali aktivní léčbu.4

Zlepšení v únavě a skóre spánku byla udržena do 12. měsíce.4

FAC-IT = funkční hodnocení únavy při chronickém onemocnění (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-fatigue); LSM = průměr získaný metodou nejmenších čtverců; MTX = metotrexát; MOS = hodnocení spánku (Medical Outcomes Study -sleep); SE: směrodatná chyba; MTX-IR = neodpovídající na léčbu metotrexátem.

 

RYCHLÁ A SETRVALÁ ÚLEVA OD BOLESTI 4

U MTX-IR pacientů kombinace XELJANZ + MTX ve 3. měsíci významně snížila bolest v porovnání se skupinou placebo + MTX.4

Úleva od bolesti vydržela do 12. měsíce.4

Reference:
1. Haugeberg G et al. Arthritis Res Ther 2015; 17: 219.
2. McInnes IB et al. Clin Exp Rheumatol 2013; 31: 350–357.
3. Katchamart W et al. Cochrane Database Syst Rev 2010; 14: CD008495.
4. Strand V et al. Rheumatology (Oxford) 2016; 55 : 1031–1041.
5. Sanderson T et al. Arthritis Care Res 2010; 62: 640–646.
6. [Oral Presentation at EULAR, 8-11 June, 2016; London, UK (to be inserted upon publication – expected early 2017)].
7. Singh JA et al. Arthritis Rheumatol 2016; 68: 1–26.
8. van Vollenhoven RF et al. N Engl J Med 2012; 367: 508–519. 
9. van der Heijde D et al. Arthritis Rheum 2013; 65: 559–570.
10. Fleischmann R et al. N Engl J Med 2012; 267: 495–507.
11. Strand V et al. Arthritis Res Ther 2015; 17: 307–318.
12. Aletaha D, Smolen JS. J Rheumatol 2002; 29: 1631–1638.
13. Maradit-Kremers H et al. J Rheumatol 2006; 33: 248–255.

 

Xeljanz - jaký je jeho přínos?

Pouze jeden ze tří pacientů s RA by svoje celkové zdraví popsal jako dobré nebo výborné.1

Až 1 ze 3 pacientů ukončí léčbu MTX; 77 % z nich kvůli vedlejším účinkům.2

V klinické praxi zůstane v remisi po 1. roce < 50 % pacientů.3

Účinnost přípravku XELJANZ byla prokázána v kombinované léčbě 5,6 i v monoterapii 7,8 a jeho bezpečnostní profil je konzistentní napříč celým programem klinického hodnocení, který zahrnoval více než 6910 paientů. 1, 9, 12-14

Reference:
1. Dikranian A et al. Poster presented at: American College of Rheumatology/Association of Rheumatology Health Professionals Annual Meeting; November 6-11, 2015; San Francisco, CA, USA.
2. Nikiphorou E et al. Clin Rheumatol 2014; 33: 609–614.
3. Prince FHM et al. Arthritis Res Ther 2012; 14: R68.
4. Taylor PC et al. Rheumatol Int 2016; 36: 685–695.
5. van Vollenhoven RF et al. N Engl J Med 2012; 367: 508–519.
6. van der Heijde D et al. Arthritis Rheum 2013; 65: 559–570.
7. Fleischmann R et al. N Engl J Med 2012; 267: 495–507.
8. Strand V et al. Arthritis Res Ther 2015; 17: 307–318.
9. XELJANZ SPC a PIL
10. Strand V et al. Arthritis Res Ther 2015 Dec 15; 17: 362. 
11. Curtis JR et al. Clin Rheumatol 2016 Jul 28. [Epub ahead of print].
12. Cohen SB et al. Ann Rheum Dis 2017 Jan 31. [Epub ahead of print].
XELJANZ - nyní schválen pro RA i PsA
1. Xeljanz SPC a PIL na www.pfizer.cz
Revmatoidní artritida (RA)
XELJANZ je v kombinaci s MTX indikován k léčbě středně závažné až závažné aktivní RA u dospělých pacientů, u kterých se vyskytla nedostatečná odpověď nebo nesnášenlivost na jeden nebo více DMARD.
XELJANZ lze podávat jako monoterapii v případě nesnášenlivosti MTX nebo pokud je léčba pomocí MTX nevhodná.
Psoriatická artritida (PsA)
XELJANZ je v kombinaci s MTX indikován k léčbě aktivní PsA u dospělých pacientů, kteří neměli dostatečnou odpověď na předchozí léčbu DMARD nebo ji netolerovali. 
Ulcerózní kolitida (UC)
XELJANZ je indikovaný k léčbě dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou, kteří neměli dostatečnou odpověď na konvenční léčbu nebo biologickou látku, u kterých došlo ke ztrátě odpovědi nebo kteří tuto léčbu nebo látku netolerovali.