Poslechněte si, jak o léčbě metastatického karcinomu prsu hovoří doc. MUDr. Petra Tesařová, Ph.D. z Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Přímý odkaz na dokument:

Modrá kniha České onkologické společnosti - doporučení pro léčbu