Virtuální MASTERCLASS 2022

22. 9. 2022 oficiální začátek v 16:00
Termín: 
Čtvrtek, Září 22, 2022 - 15:45 do 19:15 CEST

Téma: ROLE PACIENTA V PREVENTIVNÍM A LÉČEBNÉM PROCESU

Představujeme

Odborný garant webináře: prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM

Důležité: Virtuální MASTERCLASS je určen výhradně pro zdravotnické odborníky zaregistrované na tomto HCP (Healthcare Professionals) portálu společnosti Pfizer

  • Pokud již jste zaregistrováni na HCP portálu z minulosti a máte přihlašovací údaje, přihlaste se na Virtuální MASTERCLASS jednoduše přímo kliknutím na tlačítko "Zaregistrujte se zde >>a vložte své přihlašovací údaje.
  • Pokud ještě nejste zaregistrováni na tomto HCP portálu, proveďte prosím následující 2 kroky:
   ❶ Registraci na HCP portál najdete ZDE nebo na této stránce vpravo úplně nahoře.
   ❷ Jako přihlášení uživatelé se pak přihlaste na Virtuální MASTERCLASS kliknutím na tlačítko umístěné na této stránce "Zaregistrujte se zde >>".

O úspěšném přihlášení na webinář budete automaticky informováni e-mailem.


Eliquis - Vydura - banner

Jménem společnosti Pfizer bychom Vás rádi pozvali k mezioborové diskusi o problematice:

  • prevence a léčby tromboembolismu,

  • akutní a preventivní léčby migrény.

Prostřednictvím jednotlivých přednášek a diskusí budete mít možnost získat nejnovější poznatky a doporučení v oblasti diagnostiky, prevence a farmakologické léčby výše zmíněných onemocnění.

Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována Českou lékařskou komorou a hodnocena 3 kreditními body. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

 

 PROGRAM 

Pfizer virtuální MASTERCLASS 2022 - program

 

 PŘEDNÁŠEJÍ 

Češka

 

prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM
Předseda České internistické společnosti ČLS JEP, III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Orság

 

MUDr. Jiří Orság, Ph.D.
III. klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, FN Olomouc

Kratochvílová

 

MUDr. Renata Kratochvílová
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Volný

 

doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., FESO
JIP a iktové centrum neurologické kliniky FN Ostrava

Hozman

 

MUDr. Marek Hozman
Kardiocentrum Karlovarské krajské nemocnice

Malý

 

doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika FN Hradec Králové

Hirmenová

 

doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
II. interní klinika, FN Plzeň

Kaletová

 

MUDr. Markéta Kaletová
Ambulantní interní angiologicko-kardiologické centrum Cordesora, Olomouc

Nežádal

 

MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.
Neurologické oddělení, ÚVN Praha

Marková

 

MUDr. Jolana Marková
Neurologická klinika 3. LF UK a FTN, Praha

Skála

 

MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.
Zdravotnické středisko Vazební věznice Olomouc 

 

 

ČLK – Česká lékařská komora; ČLS JEP – Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně; FACP – Člen americké akademie lékařů; FEFIM – Člen evropské federace interní medicíny; FESO – Člen organizace pro cévní mozkové příhody; FN – Fakultní nemocnice; FTN - Fakultní 
Thomayerova nemocnice; JIP – jednotka intenzivní péče; LF UK – Lékařská fakulta Univerzity Karlovy; SVL – Společnost všeobecného lékařství; ÚVN – Ústřední vojenská nemocnice; VFN – Všeobecná fakultní nemocnice
Výdej léčivých přípravků Eliquis® a Vydura® je vázán na lékařský předpis. Přípravek Eliquis® je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištěni. Přípravek Vydura® není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištěni. Před předepsáním se prosím seznamte s úplnými informacemi o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois.
PP-ELI-CZE-0484