• Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

  • Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

  • Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
  • Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění v léčbě ALK pozitivního NSCLC. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění v léčbě ROS-1 pozitivního NSCLC.

  • Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je v indikaci revmatoidní artritidy hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění od 1. 10. 2018. V ostatních indikacích přípravek z veřejného zdravotního pojištění hrazen není.

  • Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

  • Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

  • Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

  • Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

  • Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění v indikaci léčba neresekovatelných nebo metastatických dobře diferencovaných pankreatických neuroendokrinních nádorů (pNET) s progresí onemocnění.

HCP-2018.01.003, XLK-2018.02.011
Přejít na produkt: A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z