Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Close

O přípravkuO přípravkuO přípravku APEXXNARMechanismus účinkuDoporučení k očkováníKlinický programKlinický programPřehled klinických studií vakcíny APEXXNARNežádoucí účinky zjištěné v klinické studii přípravku APEXXNARPneumokoková  onemocněníPneumokoková onemocněníRiziko onemocněníPokrytí sérotypůSkladováníUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaOtázky a odpovědi
Skladování1
 • Předplněné injekční stříkačky mají být uchovávány ve vodorovné poloze, aby se minimalizoval čas resuspenze.
 • Schváleno pro podávání v jedné dávce.
 • Baleno jako předplněná injekční stříkačka.
Způsob podávání

Pouze pro intramuskulární podání.

Jedna dávka (0,5 ml) přípravku Apexxnar má být podána intramuskulárně, přednostně do deltového svalu, s opatrností, aby nedošlo k aplikaci injekce v blízkosti nervů nebo krevních cév či do nich.

Dávkování

Jedinci ve věku 18 let a starší

Přípravek Apexxnar bude podán jako jedna dávka jedincům ve věku 18 let a starším. Potřeba přeočkování následnou dávkou přípravku Apexxnar nebyla stanovena. 

U přípravku Apexxnar nejsou k dispozici údaje pro následnou vakcinaci jinými pneumokokovými vakcínami nebo posilovacími dávkami. Z klinické zkušenosti s přípravkem Prevenar 13 (pneumokokovou konjugovanou vakcínou složenou ze 13 polysacharidových konjugátů, které jsou obsaženy i ve vakcíně Apexxnar) vyplývá, že pokud je použití 23valentní pneumokokové polysacharidové vakcíny (PPV23) považováno za vhodné, přípravek Apexxnar má být podán jako první.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Apexxnar u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Zvláštní populace

K dispozici nejsou žádné údaje o použití přípravku Apexxnar u zvláštní populace.

K dispozici jsou omezené údaje z klinických studií s přípravkem Prevenar 13 (pneumokokovou konjugovanou vakcínou složenou ze 13 polysacharidových konjugátů, které jsou obsaženy i ve vakcíně Apexxnar) u dospělých s vyšším rizikem pneumokokových infekcí: buď u imunokompromitovaných jedinců nebo po transplantaci kostní dřeně.

Na základě těchto údajů je u přípravku Prevenar 13 doporučeno následující dávkování:

 • Bylo doporučeno, aby jedinci s vyšším rizikem pneumokokové infekce (např. jedinci se srpkovitou anémií nebo infekcí HIV), včetně osob dříve očkovaných 1 nebo více dávkami PPV23 dostali alespoň 1 dávku přípravku Prevenar 13.
 • U jedinců s transplantací hematopoetických kmenových buněk (HSCT, hematopoietic stem cell transplant) doporučenou imunizační sérii přípravku Prevenar 13 tvoří 4 dávky přípravku Prevenar 13, každá po 0,5 ml. Primární sérii tvoří 3 dávky. První dávka se podává 3 až 6 měsíců po HSCT a interval mezi dávkami je alespoň 1 měsíc. Podání posilovací dávky bylo doporučeno 6 měsíců po třetí dávce
Příprava

Přípravek Apexxnar (pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (20valentní, adsorbovaná)) se nesmí mísit s žádnou další vakcínou / léčivým přípravkem ve stejné injekční stříkačce.

1. krok: Resuspenze vakcíny

Předplněnou injekční stříkačku držte vodorovně mezi palcem a ukazováčkem a intenzivně protřepávejte, dokud se z obsahu stříkačky nestane homogenní bílá suspenze.

Nepoužívejte vakcínu, pokud ji nelze resuspendovat.

2. krok: Vizuální kontrola

Před podáním pohledem zkontrolujte, zda se ve vakcíně nenacházejí velké částice, popřípadě zda nedošlo ke změně barvy. Nepoužívejte vakcínu, pokud se v ní nacházejí velké částice nebo došlo ke změně její barvy. Pokud vakcína nevypadá jako homogenní bílá suspenze, opakujte kroky 1 a 2.

3. krok: Odstranění krytu injekční stříkačky

Odstraňte kryt injekční stříkačky z adaptéru typu Luer-lock pomalým otáčením krytu proti směru hodinových ručiček.

Přitom držte adaptér typu Luer-lock.

Poznámka: Při odstraňování krytu injekční stříkačky dávejte pozor, aby nedošlo k stlačení nataženého pístu

4. krok: Připojení sterilní jehly

Připojte jehlu vhodnou pro intramuskulární podání k předplněné injekční stříkačce podržením adaptéru typu Luer-lock a otočením jehly po směru hodinových ručiček.

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Podávání

Pouze pro intramuskulární injekci.

Každá dávka 0,5 ml se aplikuje intramuskulárně pomocí sterilní jehly připojené k dodané předplněné injekční stříkačce.

Skladování a manipulace
 • Po obdržení skladujte v chladu při teplotě 2 až 8 °C.
 • K minimalizaci doby resuspenze uchovávejte injekční stříkačky v chladničce ve vodorovné poloze.
 • Nezmrazujte. Pokud byla vakcína zmražena, zlikvidujte ji. Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpadní materiál je třeba likvidovat v souladu s místními požadavky.
 • Podejte Apexxnar co nejdříve po vyjmutí z chladničky.
 • Přípravek Apexxnar lze podávat, pokud celková doba (kumulativní vícenásobné exkurze) mimo chladicí zařízení (při teplotách mezi 8 a 25 °C) nepřesáhne 96 hodin. Kumulativní vícenásobné exkurze mezi 0 a 2 °C jsou rovněž povoleny, pokud celková doba mezi 0 a 2 °C nepřesáhne 72 hodin. Nejedná se však o doporučení pro skladování.
 • Doba použitelnosti přípravku Apexxnar je 24 měsíců.
Zdroje:APEXXNAR SPC.
Pokyny Přečtěte si doporučeníLoading
PP-PNR-CZE-0046
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne
Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.