Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt
ButtonLoadingO přípravku CIBINQOBezpečnost

Menu

Close

ÚčinnostÚčinnostPřehled studiíJADE MONO-1 a MONO-2JADE COMPAREMonitorováníMonitorováníLaboratorní monitorováníDávkováníPodpora a zdroje
JADE MONO-1 a MONO-2: Identicky navržené studie, které vyhodnotily účinnost a bezpečnost CIBINQO jako monoterapie1,2

Dvě identicky navržené, fáze III, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované 12týdenní studie hodnotící účinnost a bezpečnost CIBINQO vs. placebo jako monoterapie u 654 dospělých a 124 dospívajících se středně těžkou až těžkou AD1,2

Pacienti  v klinických hodnoceních JADE MONO-1 a MONO-2 nebyli léčeni lokálními kortikosteroidy, lokálními inhibitory kalcineurinu ani lokálními inhibitory fosfodiesterázy-4 a během klinických hodnocení nebylo povoleno podání záchranné léčby.
Odpověď EASI-75 je definována jako minimálně 75% zlepšení skóre EASI oproti výchozímu stavu.
Odpověď PP-NRS4 je definována jako zlepšení na škále závažnosti PP-NRS o ≥ 4 body oproti výchozí hodnotě.
*Ve 12. týdnu měli způsobilí pacienti možnost vstoupit do dlouhodobé prodloužené fáze studie JADE EXTEND; všichni ostatní pacienti vstoupili do čtyřtýdenní fáze následného sledování po ukončení léčby.3,4
AD = atopická dermatitida; QD = jednou denně; EASI = index plochy a závažnosti ekzému (Eczema Area and Severity Index); IGA = celkové hodnocení závažnosti zkoušejícím (Investigator’s Global Assessment); PP-NRS = numerická škála hodnocení pruritu (Peak Pruritus Numerical Rating Scale); PSAAD = Pruritus and Symptoms Assessment for Atopic Dermatitis.

Reference: 1. Simpson EL, Sinclair R, Forman S, et al. Efficacy and safety of abrocitinib in adults and adolescents with moderate-to-severe atopic dermatitis (JADE MONO-1): a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2020;396(10246):255-266. 2. Silverberg JI, Simpson EL, Thyssen JP, et al. Efficacy and safety of abrocitinib in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: a randomized clinical trial. JAMA Dermatol. 2020;156(8):863-873. 3. Simpson EL, Sinclair R, Forman S, et al. Supplementary appendix to: Efficacy and safety of abrocitinib in adults and adolescents with moderate-to-severe atopic dermatitis (JADE MONO-1): a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2020;396(10246):255-266. 4. Silverberg JI, Simpson EL, Thyssen JP, et al. Supplementary appendix to: Efficacy and safety of abrocitinib in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: a randomized clinical trial. JAMA Dermatol. 2020;156(8):863-873.
Odpověď EASI-75 je definována jako minimálně 75% zlepšení skóre EASI oproti výchozímu stavu.
Pacienti v klinických hodnoceních JADE MONO-1 a MONO-2 nebyli léčeni lokálními kortikosteroidy, lokálními inhibitory kalcineurinu ani lokálními inhibitory fosfodiesterázy-4 a během klinických hodnocení nebylo povoleno podání záchranné léčby.
TCS = lokální kortikosteroidy; EASI = index plochy a závažnosti ekzému (Eczema Area and Severity Index); QD = jednou denně.

Reference: 1. Simpson EL, Sinclair R, Forman S, et al. Efficacy and safety of abrocitinib in adults and adolescents with moderate-to-severe atopic dermatitis (JADE MONO-1): a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2020;396(10246):255-266. 2. Silverberg JI, Simpson EL, Thyssen JP, et al. Efficacy and safety of abrocitinib in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: a randomized clinical trial. JAMA Dermatol. 2020;156(8):863-873. 3. Data on file. Pfizer Inc.; New York, NY. Na vyžádání u společnosti Pfizer.
PP-CIB-CZE-0041
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne