Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt
ButtonLoadingO přípravku CIBINQOBezpečnost

Menu

Close

ÚčinnostÚčinnostPřehled studiíJADE MONO-1 a MONO-2JADE COMPAREMonitorováníMonitorováníLaboratorní monitorováníDávkováníPodpora a zdroje
JADE COMPARE

Fáze III, randomizovaná, dvojitě zaslepená, dvojitě kontrolovaná, placebem kontrolovaná klinická studie CIBINQO plus TCS, která hodnotila účinnost a bezpečnost oproti placebu plus TCS u 837 dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou formou AD, s přímým srovnáním s dupilumabem plus TCS pro zmírnění svědění, měřeno pomocí PP-NRS4 ve 2. týdnu1,2

Odpověď PP-NRS4 je definována jako zlepšení na škále závažnosti PP-NRS o ≥ 4 body oproti výchozí hodnotě.
TCS zahrnují lokální kortikosteroidy s nízkou až střední potencí, lokální inhibitory kalcineurinu nebo lokální inhibitory fosfodiesterázy-4 podávané podle pokynů protokolu v klinickém hodnocení JADE COMPARE. Byla požadována i nemedikamentózní lokální léčba.
Přípravek CIBINQO byl ve 4. týdnu porovnáván s dupilumabem s ohledem na hlavní sekundární cílový parametr přímého porovnání. Rozdíl v odpovědích PP-NRS4 mezi léčbou přípravkem CIBINQO 100 mg + TCS a dupilumabem + TCS nebyl ve 2. týdnu statisticky významný.
PP-NRS = numerická škála hodnocení pruritu (Peak Pruritus Numerical Rating Scale); QD = jednou denně; Q2W = každé 2 týdny.

Reference: 1. Bieber T, Simpson EL, Silverberg JI, et al; for the JADE COMPARE Investigators. Abrocitinib versus placebo or dupilumab for atopic dermatitis. N Engl J Med. 2021;384(12):1101-1112. 2. Ständer S, Yosipovitch G, Simpson EL, et al. Rapid itch relief with abrocitinib predicts later skin clearance: a post hoc analysis of dupilumab and placebo in JADE COMPARE. Poster presented at: American Academy of Dermatology Association Virtual Meeting Experience 2021; 23-25 April 2021. 3. Data on file. Pfizer, Inc.; New York, NY. Na vyžádání u společnosti Pfizer. 4. Bieber T, Simpson EL, Silverberg JI, et al. Supplementary appendix to: Abrocitinib versus placebo or dupilumab for atopic dermatitis. N Engl J Med. 2021;384(12):1101-1112. 5. Bieber T, Simpson EL, Silverberg JI, et al. Supplementary procotol to: Abrocitinib versus placebo or dupilumab for atopic dermatitis. N Engl J Med. 2021;384(12):1101-1112.
Skóre POEM je chráněno autorským právem Nottinghamské univerzity.
*TCS zahrnují lokální kortikosteroidy s nízkou až střední potencí, lokální inhibitory kalcineurinu nebo lokální inhibitory fosfodiesterázy-4 podávané podle pokynů protokolu v klinickém hodnocení JADE COMPARE. Byla požadována i nemedikamentózní lokální léčba.
Skóre POEM 0–2 je definováno jako zmírnění příznaků AD na čistou nebo téměř čistou.4,5
Analýza zahrnovala podskupinu pacientů s výchozí hodnotou skóre POEM ≥ 3 body.
AD = atopická dermatitida; QD = jednou denně; Q2W = každé 2 týdny.

Reference: 1. Thyssen JP, Yosipovitch G, Paul C, et al. Supplementary appendix to: Patient-reported outcomes from the JADE COMPARE randomized phase 3 study of abrocitinib in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis [published online ahead of print, 2021 Nov 15]. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2021;10.1111/jdv.17813. doi:10.1111/jdv.17813 2. Charman CR, Venn AJ, Williams HC. The patient-oriented eczema measure: development and initial validation of a new tool for measuring atopic eczema severity from the patients’ perspective. Arch Dermatol. 2004;140(12):1513-1519. 3. Bieber T, Simpson EL, Silverberg JI, et al; for the JADE COMPARE Investigators. Abrocitinib versus placebo or dupilumab for atopic dermatitis. N Engl J Med. 2021;384(12):1101-1112. 4. Charman CR, Venn AJ, Ravenscroft JC, Williams HC. Translating Patient-Oriented Eczema Measure (POEM) scores into clinical practice by suggesting severity strata derived using anchor-based methods. Br J Dermatol. 2013;169(6):1326-1332. 5. The University of Nottingham. POEM – Patient-oriented eczema measure. Accessed 10 June 2021. https://www.nottingham.ac.uk/research/groups/cebd/documents/methodological-resources/poem-for-self-completion-or-proxy-completion.pdf
TCS zahrnují lokální kortikosteroidy s nízkou až střední potencí, lokální inhibitory kalcineurinu nebo lokální inhibitory fosfodiesterázy-4 podávané v souladu s protokolem klinického hodnocení JADE COMPARE. Byla požadována i nemedikamentózní lokální léčba.
QoL = kvalita života; QD = jednou denně; Q2W = každé 2 týdny.

Reference: 1. Thyssen JP, Yosipovitch G, Paul C, et al. Supplementary appendix to: Patient-reported outcomes from the JADE COMPARE randomized phase 3 study of abrocitinib in adults with moderate-tosevere atopic dermatitis [published online ahead of print, 2021 Nov 15]. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2021;10.1111/jdv.17813. doi:10.1111/jdv.17813 2. Basra MKA, Salek MS, Camilleri L, Sturkey R, Finlay AY. Determining the minimal clinically important difference and responsiveness of the Dermatology Life Quality Index (DLQI): further data. Dermatology. 2015;230(1):27-33.
3. Bieber T, Simpson EL, Silverberg JI, et al; for the JADE COMPARE Investigators. Abrocitinib versus placebo or dupilumab for atopic dermatitis. N Engl J Med. 2021;384(12):1101-1112.
PP-CIB-CZE-0042
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne