Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt
ButtonLoadingO přípravku CIBINQOBezpečnost

Menu

Close

ÚčinnostÚčinnostPřehled studiíJADE MONO-1 a MONO-2JADE COMPAREMonitorováníMonitorováníLaboratorní monitorováníDávkováníPodpora a zdroje
Bezpečnostní profil abrocitinibu *Herpes simplex zahrnuje orální herpes, oční herpes simplex, genitální herpes a herpetickou dermatitidu.
ULN = dolní mez normální hodnoty.

Reference: 1. Bieber T, Simpson EL, Silverberg JI, et al; for the JADE COMPARE Investigators. Abrocitinib versus placebo or dupilumab for atopic dermatitis. N Engl J Med. 2021;384(12):1101-1112. 2. Simpson EL, Sinclair R, Forman S, et al. Efficacy and safety of abrocitinib in adults and adolescents with moderate-to-severe atopic dermatitis (JADE MONO-1): a multicentre, double-blind, randomised, placebocontrolled, phase 3 trial. Lancet. 2020;396(10246):255-266. 3. Silverberg JI, Simpson EL, Thyssen JP, et al. Efficacy and safety of abrocitinib in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: a randomized clinical trial. JAMA Dermatol. 2020;156(8):863-873. 4. Blauvelt A, Silverberg JI, Lynde CW, et al. Abrocitinib induction, randomized withdrawal, and retreatment in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: results from the JAK1 Atopic Dermatitis Efficacy and Safety (JADE) REGIMEN phase 3 trial. J Am Acad Dermatol. 2022;86(1):104-112. 5. Eichenfield LF, Flohr C, Sidbury R, et al. Efficacy and safety of abrocitinib in combination with topical therapy in adolescent patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: the JADE TEEN randomized clinical trial. [published correction appears in JAMA Dermatol. 2021 Oct 1;157(10):1246] JAMA Dermatol. 2021;157(10):1165-1173. 6. Simpson EL, Silverberg JI, Nosbaum A, et al. Integrated safety analysis of abrocitinib for the treatment of moderate-to-severe atopic dermatitis from the phase II and phase III clinical trial program. Am J Clin Dermatol. 2021;22(5):693-707. 7. Cork MJ, Deleuran MS, Geng B, et al. Abrocitinib treatment in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: safety of abrocitinib stratified by age. Abstract 593. Presented at: European Academy of Dermatology and Venereology 30th Congress—2021 Anniversary Edition; 29 September-2 October 2021. 8. Cibinqo SPC.
*Kreatinkináza (U/L) > 5 × ULN.
ULN = dolní mez normální hodnoty.

Reference: 1. Data on file. Pfizer Inc.; New York, NY. 2. Simpson EL, Silverberg JI, Nosbaum A, et al. Integrated safety analysis of abrocitinib for the treatment of moderate-to-severe atopic dermatitis from the phase II and phase III clinical trial program. Am J Clin Dermatol. 2021;22(5):693-707. 3. Cibinqo SPC. 4. Simpson EL, Sinclair R, Forman S, et al. Efficacy and safety of abrocitinib in adults and adolescents with moderate-to-severe atopic dermatitis (JADE MONO-1): a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2020;396(10246):255-266. 5. Silverberg JI, Simpson EL, Thyssen JP, et al. Efficacy and safety of abrocitinib in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: a randomized clinical trial. JAMA Dermatol. 2020;156(8):863-873. 6. Bieber T, Simpson EL, Silverberg JI, et al; for the JADE COMPARE Investigators. Abrocitinib versus placebo or dupilumab for atopic dermatitis. N Engl J Med. 2021;384(12):1101-1112. 7. Eichenfield LF, Flohr C, Sidbury R, et al. Efficacy and safety of abrocitinib in combination with topical therapy in adolescents with moderate-to-severe atopic dermatitis: the JADE TEEN randomized clinical trial. [published correction appears in JAMA Dermatol. 2021 Oct 1;157(10):1246] JAMA Dermatol. 2021;157(10):1165-1173.
*Údaje o dlouhodobé bezpečnosti zahrnovaly také pacienty s expozicí delší než 1 rok.3
Zahrnuty jsou poolované výsledky klinického hodnocení fáze IIb pro stanovení rozsahu dávkování a klinických hodnocení fáze III, včetně klinických hodnocení JADE MONO-1, JADE MONO-2, JADE COMPARE, JADE TEEN, otevřené fáze klinických hodnocení JADE REGIMEN a JADE EXTEND s ukončením sběru dat 24. července 2020. Klinické hodnocení JADE DARE není do této analýzy zahrnuto, protože výsledky dosud nebyly k dispozici.3
Celkem u tří pacientů byly zjištěny malignity nezahrnující NMSC (dva byli léčeni přípravkem CIBINQO 200 mg a jeden přípravkem CIBINQO 100 mg).3
§Celkem u sedmi pacientů byl zjištěn NMSC (čtyři byli léčeni přípravkem CIBINQO 200 mg a tři přípravkem CIBINQO 100 mg).3
llCelkem u šesti pacientů byla zjištěna tromboembolická nemoc (šest bylo léčeno přípravkem CIBINQO 200 mg a žádný přípravkem CIBINQO 100 mg).3
MACE zahrnovaly dva případy infarktu myokardu, jeden případ srdeční smrti a jeden případ náhlé smrti.3
QD = jednou denně; NMSC = nemelanomový karcinom kůže; MACE = závažná nežádoucí kardiovaskulární příhoda.

Reference: 1. Simpson EL, Silverberg JI, Nosbaum A, et al. Integrated safety analysis of abrocitinib for the treatment of moderate-to-severe atopic dermatitis from the phase II and phase III clinical trial program. Am J Clin Dermatol. 2021;22(5):693-707. 2. Cork MJ, Deleuran MS, Geng B, et al. Abrocitinib treatment in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: safety of abrocitinib stratified by age, Abstract 593. Presented at: European Academy of Dermatology and Venereology Virtual Conference—Anniversary Edition; 29 September-2 October 2021. 3. Data on file. Pfizer Inc.; New York, NY. Na vyžádání u společnosti Pfizer. 4. Cibinqo SPC.
PP-CIB-CZE-0039
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne