Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt
O přípravku Eliquis®

ELIQUIS®

Mechanismus účinku a schválené indikace 
EliquisDávkováníDávkováníELIQUIS® v prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolieELIQUIS® v prevenci žilní tromboembolické příhodyFibrilace síníFibrilace síníELIQUIS® v prevenci CMP a SE u pacientů s fibrilací síníDlouhodobá monitorace srdečního rytmuVenózní tromboembolismusVenózní tromboembolismusELIQUIS® v prevenci žilních tromboembolických příhod v ortopediiELIQUIS® v léčbě a sekundární prevenci žilních tromboembolických příhodPodpora a materiályPodpora a službyProgram vzdělávání pacientůUdálostiMateriályVidea

Menu

Close

ELIQUIS® v léčbě a sekundární prevenci žilních tromboembolických příhodStudie AMPLIFY

Ve studii AMPLIFY, která byla zaměřena na úvodní a dlouhodobou léčbu venózního tromboembolismu (VTE), byl profil účinnosti a bezbečnosti přípravku Eliquis® v porovnání s enoxaparinem/warfarinem stanoven u 5 395 pacientů s hlubokou žilní trombózou (HŽT) a plicní embolií (PE) s nebo bez HŽT. Klinické hodnocení AMPLIFY (apixaban v úvodní léčbě PE a HŽT jako terapie první volby) bylo navrženo k posouzení účinnosti a bezpečnosti apixabanu v léčbě HŽT a PE v porovnání se standardní léčbou (v úvodu enoxaparin po dobu alespoň pěti dnů, který se překrývá s léčbou warfarinem podávanou perorálně po dobu šesti měsíců).1 Cílový rozsah mezinárodního normalizovaného poměru (INR) byl 2,0 až 3,0.1


Studie AMPLIFY-EXT

Ve studii AMPLIFY-EXT, která byla zaměřená na prodlouženou terapii VTE po 6-12 měsících úvodní léčby, byl profil účinnosti a bezpečnosti přípravku ELIQUIS v porovnání s placebem stanoven u 2 482 pacientů s HŽT nebo PE (s nebo bez HŽT).2 Klinické hodnocení AMPLIFY-EXT (apixaban po úvodní léčbě PE a HŽT jako prodloužená terapie první volby) bylo navrženo k posouzení účinnosti a bezpečnosti apixabanu v porovnání s placebem v prevenci rekurence HŽT a PE po šesti až dvanácti měsících antikoagulační léčby HŽT a/nebo PE.2


Cl - interval spolehlivosti; HR - poměr rizik; n - počet pacientů s příhodou; - celkový počet pacientů; p - statistická hodnota významnosti; RRR - redukce relativního rizika


Reference:

  1. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, et al. Oral apixaban for the treatment of acute venous thromboembolism. New Engl J Med 2013;369:799-808.
  2. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, et al. Apixaban for extended treatment of venous thromboembolism. New Engl J Med 2013;368:699-708.
  3. SPC přípravku ELIQUIS®
PP-ELI-CZE-0568
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne