Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt
O přípravku Eliquis®

ELIQUIS®

Mechanismus účinku a schválené indikace 
EliquisDávkováníDávkováníELIQUIS® v prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolieELIQUIS® v prevenci žilní tromboembolické příhodyFibrilace síníFibrilace síníELIQUIS® v prevenci CMP a SE u pacientů s fibrilací síníDlouhodobá monitorace srdečního rytmuVenózní tromboembolismusVenózní tromboembolismusELIQUIS® v prevenci žilních tromboembolických příhod v ortopediiELIQUIS® v léčbě a sekundární prevenci žilních tromboembolických příhodPodpora a materiályPodpora a službyProgram vzdělávání pacientůUdálostiMateriályVidea

Menu

Close

ELIQUIS® v prevenci cévní mozkové příhody (CMP)
a systémové embolie (SE) u pacientů s fibrilací síní (FS)
Přípravek ELIQUIS® (apixaban) je indikován k prevenci CMP a SE u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní (NVAF) a s jedním či více rizikovými faktory, jako je např. předchozí cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka (TIA); věk ≥ 75 let; hypertenze; diabetes mellitus; symptomatické srdeční selhání (New York Heart Association třída ≥ II).1

Studie ARISTOTLE bylo randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení, v němž byl porovnáván apixaban (v dávce 5 mg dvakrát denně)
s antagonisty vitaminu K (VKA) (cílové INR 2,0 až 3,0) u 18 201 pacientů s fibrilací síní a alespoň s jedním rizikovým faktorem pro vznik cévní mozkové příhody. Primárním cílovým parametrem byla cévní mozková příhoda (ischemická nebo hemoragická) nebo systémová embolie. Klinické hodnocení bylo navrženo k průkazu noninferiority, s následným testováním superiority, jak v primárním, tak sekundárních cílových parametrech - závažném krvácení
a mortalitě. Střední doba sledování byla 1,8 roku.2

Studie AVERROES bylo dvojitě zaslepené klinické hodnocení, ve kterém bylo 5 599 pacientů s fibrilací síní a zvýšeným rizikem vzniku cévní mozkové příhody nevhodných k léčbě antagonisty vitaminu K, randomizováno k léčbě apixabanem (v dávce 5 mg dvakrát denně) nebo kyselinou acetylsalicylovou (ASA) (81 až 324 mg denně). Střední doba sledování byla 1,1 roku. Primárním cílovým parametrem byl výskyt cévní mozkové příhody nebo systémová embolie. Komise pro monitorování dat a bezpečnosti doporučila předčasné ukončení studie vzhledem k jasnému přínosu u pacientů léčených apixabanem.3
 


ASA - kyselina acetylsalicylová; CMP - cevní mozková příhoda; Cl - interval spolehlivosti; FS - fibrilace síní; HR - poměr rizik; n - počet pacientů s příhodou; - celkový počet pacientů; INR - mezinárodní normalizovaný poměr; p - statistická hodnota významnosti; RRR - redukce relativního rizika; SE - systémová embolie


Reference:

  1. SPC přípravku ELIQUIS
  2. Granger, CB et al. New Engl J Med 2011;981-99
  3. Connolly SJ, Eikelboom J, Joyner C, et al. Apixaban in patients with atrial fibrillation. New Engl J Med 2011;364:806-817.


 

PP-ELI-CZE-0566
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne