Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Menu

Close

O přípravkuDesign studiíDesign studie v 1. linii léčbyDesign studie v 2.
a následných linií
S přípravkem LORVIQUA PŘÍMO proti ALK+ aNSCLCPřípravek LORVIQUA je určen pro pacienty bez ohledu na přítomnosti mozkových metastáz.1Možnost využití  přípravku LORVIQUA v první linii léčby u pacientů s ALK+ aNSCLC s metastázami v mozku nebo bez nich před zahájením léčby1,2
 • Ve srovnání s krizotinibem prokázal přípravek LORVIQUA významné prodloužení PFS u pacientů s mozkovými metastázami nebo bez nich1
 • Přípravek LORVIQUA byl speciálně navržen pro léčbu CNS postižení u pacientů s ALK+ aNSCLC3
 • Přípravek LORVIQUA má obecně zvládnutelný bezpečnostní profil s převážně mírnými až středně závažnými nežádoucími účinky1
Povinná informace o přípravku ► ZDELoadingIndikace1
 • Přípravek LORVIQUA je v monoterapii indikován k léčbě dospělých s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) pozitivním na anaplastickou lymfomovou kinázu (ALK), kteří nebyli v minulosti léčeni inhibitorem ALK.
 • Přípravek LORVIQUA je v monoterapii indikován k léčbě dospělých pacientů s pokročilým NSCLC pozitivním na anaplastickou lymfomovou kinázu (ALK), u nichž došlo k progresi onemocnění po:
  • léčbě alektinibem nebo ceritinibem jako první léčbě inhibitorem tyrozinkináz (TKI) ALK 
   nebo
  • léčbě krizotinibem a nejméně jedním dalším ALK TKI.
Upraveno podle SPC přípravku LORVIQUA®.1Podmínky úhrady4Lorlatinib je hrazen u dospělých pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic pozitivním na anaplastickou lymfomovou kinázu (ALK),
u niž došlo k progresi onemocnění po: 
 • léčbě alektinibem nebo ceritinibem jako první léčbě inhibitorem tyrozinkináz (TKI) ALK; nebo
 • léčbě krizotinibem a nejméně jedním dalším ALK TKI.
Pro obě indikace platí: 
 • U pacientů je validovaným laboratorním testem v referenční laboratoři prokázaná přítomnost přestavby genu ALK.
 • Přípravek je hrazen u pacientů ve stavu výkonnosti 0-2 dle ECOG. 
 • Léčba je hrazená do progrese onemocnění. 
Úhrada byla stanovena pro tato dostupná balení:
LORVIQUA® 25 mg TBL FLM 90 kód SÚKL: 0238565
LORVIQUA® 100 mg TBL FLM 30 kód SÚKL: 0238474
ALK = kináza anaplastického lymfomu; ALK+ = pozitivní na anaplastickou lymfomovou kinázu; aNSCLC = pokročilý nemalobuněčný karcinom plic; NSCLC = nemalobuněčný karcinom plic; CNS = centrální nervová soustava; PFS = přežití bez progrese;
TKI = inhibitor tyrozinkináz; ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group; TBL FLM= potahová tableta; SÚKL= Státní ústav pro kontrolu léčiv.
▼Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.ReferencesReference:Souhrný údaj o přípravku LorviquaSolomon BJ, Besse B, Bauer TM, et al. Lorlatinib in patients with ALK-positive non-small-cell lung cancer: results from a global phase 2 study. Lancet Oncol. 2018;19(12):1654-1667.Shaw AT, Bauer TM, de Marinis F, et al; CROWN Trial Investigators. First-line lorlatinib or crizotinib in advanced ALK-positive lung cancer. N Engl J Med. 2020;383(21):2018-2029.Data on file. Na vyžádání na adrese společnosti Pfizer. 
PP-LOR-CZE-0035
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

 

Ano Ne
Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.