Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt
O přípravkuZkušenosti s léčbou JAK inhibitoryKlinické zkušenosti s léčbou JAK inhibitoryMechanismus účinku přípravku XELJANZDávkování a způsob podáníDávkování pro léčbu RA, PsA a ASDávkováníDávkování pro léčbu UCDávkováníDávkování pro léčbu JIADávkování

Menu

Close

Dávkování a způsob podání pro léčbu RA, PsA a AS1 XELJANZ XR

11 mg jednou denně

XELJANZ®

5 mg dvakrát denně

Tablety neodpovídají skutečné velkosti.
 • Lze podávat s jídlem nebo bez jídla.1
 • Tablety s prodlouženým uvolňováním obsahující 11 mg tofacitinibu se užívají v celku, aby byla správně podána celá dávka. Nesmí se drtit, dělit ani žvýkat.1
 • Tablety obsahující 5 mg tofacitinibu lze rozdrtit a užít s vodou.1
 • Při použití v kombinaci s MTX není potřeba žádná úprava dávky.1
 • Poločas eliminace je u tablet obsahujících 11 mg tofacitinibu s prodlouženým uvolňováním přibližně 6 hodin a u tablet obsahujících 5 mg 3 hodiny.1
 • Přípravek XELJANZ 11 mg je k dispozici v balení pro 28denní léčbu a přípravek XELJANZ 5 mg je k dispozici v balení pro 28denní a 182denní léčbu.1
 • Přípravek XELJANZ obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, nedostatkem laktázy laponského typu nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento léčivý přípravek užívat.1
Schválené dávky přípravku Xeljanz pro léčbu RA, PsA a AS jsou 11 mg 1xd nebo 5 mg 2xd.1Balení neodpovídají skutečné velkosti.Kontraindikace a zvláštní populace1Kontraindikace:
 • Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku*
 • Aktivní tuberkulóza (TBC), závažné infekce jako sepse, nebo oportunní infekce
 • Těžká porucha funkce jater
 • Těhotenství a kojení
Zvláštní populace:Porucha funkce ledvin
 • U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) je třeba dávku přípravku XELJANZ snížit na 5 mg jednou denně.
 • Pacientům s těžkou poruchou funkce ledvin je třeba ponechat sníženou dávku, a to i po hemodialýze.
Porucha funkce jater
 • U pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh B) je třeba dávku přípravku XELJANZ snížit na 5 mg jednou denně.
 • Přípravek XELJANZ se nesmí podávat pacientům s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh C).
Starší pacienti
 • U pacientů ve věku ≥ 65 let není s ohledem na věk potřeba žádná úprava dávky (viz informace o dalších zvláštních populacích). U pacientů ve věku 75 let a starších jsou k dispozici jen omezené údaje.
 • Protože obecně existuje vyšší incidence infekcí u starší populace, při léčbě těchto pacientů je třeba dbát opatrnosti. U pacientů starších 65 let se má přípravek XELJANZ používat, pouze pokud nejsou k dispozici vhodné alternativy léčby.
Interakce s jinými léčivými přípravky:1
 • U pacientů užívajících silné inhibitory CYP3A4 (např. ketokonazol) je třeba dávku přípravku XELJANZ snížit na 5 mg jednou denně.
 • U  pacientů užívajících souběžně jeden nebo více léčivých přípravků, které vedou ke středně silné inhibici CYP3A4 a zároveň k silné inhibici CYP2C19 (např. flukonazol) je třeba dávku přípravku XELJANZ snížit na 5 mg jednou denně.
 • Současné podávání přípravku XELJANZ se silnými induktory CYP (např. rifampicinem) může vést ke ztrátě nebo snížení klinické odpovědi.
 • Současné podávání silných induktorů CYP3A4 s přípravkem XELJANZ se nedoporučuje. 
Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento léčivý přípravek užívat.1xd=1xdenně; 2xd=2x denně; AS=ankylozující spondylitida; MTX=methotrexát; PsA=psoriatická artritida; RA=revmatoidní artritida; XR=prodloužené uvolňování.Reference:SPC XELJANZ.
Dávkování a způsob podání pro léčbu RA, PsA a AS
PP-XEL-CZE-0176
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

 

Ano Ne