Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Menu

Close

TTR amyloidózaTTR amyloidózaDomovská stránka ATTR-CMO ATTR-CMMechanismus onemocněníATTR-CM divokého typuZdrojeMateriály
ATTR se může skrývat přímo před očima

Transthyretinová amyloidóza (ATTR) je nedostatečně diagnostikované onemocnění. Seznamte se s klinickými projevy, díky kterým získáte podezření na toto onemocnění a dokážete jej včas odhalit.1

Zjistit víceLoading
Co je TTR amyloidóza?

Amyloidózami se označuje skupina onemocnění, při nichž vznikají depozita fibril amyloidu v extracelulárním prostoru řady orgánů a nervů, což v konečném důsledku vede k progresivní dysfunkci orgánů a nervovému poškození.1,2,3

TTR amyloidóza je vyvolána destabilizací a chybnou konformací proteinu transthyretinu (TTR) – tetramer transportující tyroxin a 
retinol.1,3

Vzhledem k tomu, že příznaky ATTR jsou podobné jiným onemocněním a ATTR ovlivňuje více systémů v organismu, je toto onemocnění často nedostatečně diagnostikováno.1

Multidisciplinární přístup může pomoci rozpoznat varovné příznaky ATTR projevující se na různých místech v organismu.1,4

TTR amyloidóza se může projevit ve formě kardiomyopatie nebo polyneuropatie5

Existují dvě základní manifestace TTR amyloidózy: transthyretinová amyloidní kardiomyopatie (ATTR-CM) a transthyretinová amyloidní polyneuropatie (ATTR-PN).5,6

  • U některých pacientů se může vyskytovat smíšený fenotyp manifestující se příznaky kardiomyopatie i polyneuropatie.7
ATTR-CM je nedostatečně diagnostikovanou příčinou srdečního selhání2,8

Pacienti s ATTR-CM mají příznaky srdečního selhání doprovázeného dalšími možnými příznaky, jako je fibrilace síní, syndrom karpálního tunelu nebo periferní neuropatie.1,8–11

Při podezření na postižení srdce by měl být pacient okamžitě odeslán na kardiologické vyšetření k posouzení možné ATTR-CM.4

Při zvažování nejvhodnějších postupů léčby by mělo být využito multidisciplinárního přístupu zahrnujícího spolupráci s kardiology, což může zlepšit léčebné výsledky.1,4

Zjistit více o ATTR-CM Loading
ATTR-PN může vést k nevratnému poškození neurologických funkcí12

Pacienti s ATTR-PN často trpí příznaky progresivní senzomotorické neuropatie a autonomní dysfunkce a současně se u nich může projevovat také kardiomyopatie.12

ATTR-PN je progresivní onemocnění způsobující nevratná poškození, včasná diagnóza má zásadní vliv na dosažení co nejlepších léčebných výsledků.12

Zjistit více o ATTR-PN Loading
Reference:Maurer MS, Elliott P, Comenzo R, Semigran M, Rapezzi C. Addressing common questions encountered in the diagnosis and management of cardiac amyloidosis. Circulation. 2017;135(14):1357-1377. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.024438Witteles RM, Bokhari S, Damy T, et al. Screening for transthyretin amyloid cardiomyopathy in everyday practice. JACC Heart Fail. 2019;7(8):709-716. doi:10.1016/j.jchf.2019.04.010Liz MA, Coelho T, Bellotti V, Fernandez-Arias MI, Mallaina P, Obici L. A narrative review of the role of transthyretin in health and disease. Neurol Ther. 2020;9(2):395-402. doi:10.1007/s40120-020-00217-0Garcia-Pavia P, Rapezzi C, Adler Y, et al. Diagnosis and treatment of cardiac amyloidosis: a position statement of the ESC Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. Eur Heart J. 2021;42(16):1554-1568. doi:10.1093/eurheartj/ehab072Narotsky DL, Castaño A, Weinsaft JW, Bokhari S, Maurer MS. Wild-type transthyretin cardiac amyloidosis: novel insights from advanced imaging. Can J Cardiol. 2016;32(9):1166.e1-1166.e10. doi:10.1016/j.cjca.2016.05.008Rapezzi C, Quarta CC, Riva L, et al. Transthyretin-related amyloidoses and the heart: a clinical overview. Nat Rev Cardiol. 2010;7(7):398-408. doi:10.1038/nrcardio.2010.67 Maurer MS, Bokhari S, Damy T, et al. Expert consensus recommendations for the suspicion and diagnosis of transthyretin cardiac amyloidosis. Circ Heart Fail. 2019;12:e006075. doi:10.1161/CIRCHEARTFAILURE.119.e006075Maurer MS, Hanna M, Grogan M, et al. Genotype and phenotype of transthyretin cardiac amyloidosis: THAOS (Transthyretin Amyloid Outcome Survey). J Am Coll Cardiol. 2016;68(2):161-172. doi:10.1016/j.jacc.2016.03.596Connors LH, Sam F, Skinner M, et al. Heart failure resulting from age-related cardiac amyloid disease associated with wild-type transthyretin: a prospective, observational cohort study. Circulation. 2016;133(3):282-290. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.115.018852Pinney JH, Whelan CJ, Petrie A, et al. Senile systemic amyloidosis: clinical features at presentation and outcome. J Am Heart Assoc. 2013;2(2):e000098. doi:10.1161/JAHA.113.000098Nakagawa M, Sekijima Y, Yazaki M, et al. Carpal tunnel syndrome: a common initial symptom of systemic wild-type ATTR (ATTRwt) amyloidosis. Amyloid. 2016;23(1):58-63. doi:10.3109/13506129.2015.1135792Ando Y, Coelho T, Berk JL, et al. Guideline of transthyretin-related hereditary amyloidosis for clinicians. Orphanet J Rare Dis. 2013;8:31. doi:10.1186/1750-1172-8-31 
PP-VYN-CZE-0139
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

 

Ano Ne
Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.