Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt
Odborný informační servisMáte medicínský dotaz? 

Odborný informační servis je tady, aby vám pomohl a zodpověděl vaše dotazy. Zjistěte o nás více.

Kdo jsme

Pfizer Medical Information  je mezinárodní tým vědeckých a informačních pracovníků.

Co poskytujeme

Poskytujeme odpovědi na otázky spojené s léčivými přípravky společnosti Pfizer, dotazy týkající se našich programů a služeb v rámci terapeutických oblastí. Poskytujeme důvěryhodné, přesné, objektivní, aktuální klinické a vědecké informace o přípravcích společnosti Pfizer, a tím pomáháme pracovníkům ve zdravotnictví činit kvalifikovaná rozhodnutí pro zlepšení životů pacientů. Poskytované informace jsou ověřené, vyvážené a založené na důkazech.

Komu Poskytujeme informace zdravotnickým profesionálům (např. lékařům, lékárníkům a zdravotním sestrám) i pacientům a jejich ošetřovatelům.


Prosím, kontaktujte nás:

Adresa: Pfizer, spol. s r.o.
Pfizer Medical Information
Stroupežnického 3191/17
150 00 Praha 5

Telefon: +420 283 004 111

E-mail[email protected]

Položit dotaz pomocí formuláře na www.pfizer.cz
Naše informační zdroje 

Údaje o přípravku: Informace z lokálních schválených souhrnů údajů o přípravku nebo příbalových letáků.
 

Rešerše a klinické údaje: Vyhledávání publikované lékařské literatury v databázích vědecké (lékařské) literatury (EMBASE, MEDLINE, BIOSYS) a shrnutí relevantních klinických údajů z publikovaných článků a kazuistik. V závislosti na povaze dotazu mohou být rovněž poskytnuty další informace z veřejné sféry (např. informace z webových stránek lékařských asociací, z lékových databází Stockley’s Drug Interaction, Micromedex).
 

Interní data: Podle povahy dotazu mohou být rovněž poskytnuty interní nebo vnitrofiremní údaje (např. zprávy o nezveřejněných klinických studiích, informace z výroby, údaje ze zpráv o bezpečnosti).
 

Reference: Seznamy literatury použité v odpovědích.

Příklady formulování dotazů
  1. Existují klinické studie o použití přípravku X v indikaci Y? (Dotazy na schválené/neschválené indikace)
  2. Můžete mi zaslat informace o zkušenostech s použitím přípravku X u pacientů, kteří trpí nemocí Y / u těhotných / u dětí? (Dotazy na použití přípravku u zvláštní populace pacientů)
  3. Lze použít vakcíny X / přípravky Y, které byly krátkodobě uchovávány v porouchané lednici, kde teplota vystoupala na 15 °C? (Dotazy na stabilitní data, podmínky uchovávání)
  4. Jaké jsou zkušenosti s výskytem  X u pacientů, kterým byl podán přípravek Y? (Dotazy na nežádoucí účinky, bezpečnost)
  5. Lze půlit tablety přípravku X? Je možné přípravek pacientovi podat nasogastrickou sondou? (Dotazy na způsoby podání)
  6. Je nutná úprava dávkování, pokud pacient užívající přípravek X současně užívá přípravek Y? (Dotaz na souběžné podání, lékové interakce, kontraindikace)
PP-UNP-CZE-0077
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne
Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne