Společný průnik revmatologie a psychiatrie: emoce a nálada

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

Záznam webináře z 24. 11. 2021

PP-INP-CZE-0007