Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt
Menu
Zavřít
Kojenci (prostřednictvím očkování těhotných)Dospělí 60+
ABRYSVO® pro dospělé 60+

K aktivní imunizaci osob ve věku 60 let a starších k prevenci onemocnění dolních cest dýchacích způsobeného respiračním syncytiálním virem (RSV).1

Souhrn údajů o přípravku Loading

Účinnost

Bezpečnost

Dávkování a podávání

Účinnost vakcíny ABRYSVO®

Účinnost vakcíny ABRYSVO® proti onemocnění dolních cest dýchacích (LRTD) souvisejícím s RSV u osob ve věku 60 let a starších byla hodnocena ve studii RENOIR:2,3

Primární cílový parametr: Prevence onemocnění dolních cest dýchacích související s RSV (RSV-LRTD)2,3
Snížení rizika první epizody RSV-LRTD s ≥ 2 příznaky: 65% (95 %-CI: 35,9; 82,0). (Počet případů ve skupině s vakcínou Abrysvo n=15, ve skupině s placebem n=43)Populace, u které byla hodnocena účinnost vakcíny Abrysvo: ABRYSVO® n = 18 488; placebo n=18 479.1 K publikaci (anglicky)LoadingDesign studie

Studie RENOIR fáze 3 hodnotila účinnost a bezpečnost přípravku ABRYSVO®:2

 • Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie 
 • Účastníci studie: Dospělí (zdraví nebo se stabilizovaným chronickým základním onemocněním) ve věku ≥60 let
 • 1:1 randomizace ABRYSVO® (60 µg RSVpreF podskupiny A a 60 µg RSVpreF podskupiny B; n = 17 215) ku placebu (n = 17 069)
 • Multicentrická: 240 studijních center v Argentině, Kanadě, Finsku, Japonsku, Nizozemsku, Jižní Africe a USA od srpna 2021 do července 2022 (ukončení sběru dat)
Definice sledovaných parametrů ve studii

RSV-LRTD:

Onemocnění RSV potvrzené RT‑PCR s dvěma nebo více, nebo třemi nebo více z následujících respiračních příznaků trvajících déle než 1 den.1,2


Nový nebo zvýšený:
 • Kašel
 • Sípot
 • Tvorba sputa
 • Dýchavičnost 
 • Tachypnoe
CI – interval spolehlivosti; LRTD = lower respiratory tract disease (onemocnění dolních cest dýchacích); RSV – respirační syncytiální virus; RSVpreF = vakcína založená na prefuzním proteinu RSV; RT-PCR = polymerázová řetězová reakce spojená s reverzní transkripcíReferenceSPC ABRYSVO®.Walsh EE, et al. RENOIR Clinical Trial Group. Efficacy and safety of Bivalent RSV Prefusion F Vaccine in Older Adults. N Engl J Med. 2023;388(16):1465-1477.Walsh EE, et al. Supplementary Appendix. Efficacy and safety of Bivalent RSV Prefusion F Vaccine in Older Adults. N Engl J Med. 2023;388(16):1465-1477.
Bezpečnost a snášenlivost přípravku ABRYSVO® u dospělých 60+

Většina nežádoucích účinků byla mírná až středně závažná a odezněla během 1 až 2 dnů od nástupu.1

Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle následujících kategorií frekvence:
Velmi časté (≥ 1/10);
Časté (≥ 1/100 až < 1/10);
Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100);
Vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000);
Velmi vzácné (< 1/10 000). Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle tříd orgánových systémů v sestupném pořadí závažnosti.
V jedné studii u osob ve věku 60 let a starších byl hlášen jeden případ Guillainova-Barrého syndromu a jeden případ Miller Fisherova syndromu s nástupem 7 a 8 dnů po podání přípravku Abrysvo, které byly zkoušejícím posouzeny jako možná souvislost s podanou vakcínou. Oba případy měly buď další faktory, nebo alternativní etiologii. Jeden další případ, s nástupem 8 měsíců po podání přípravku Abrysvo, byl zkoušejícím posouzen jako nesouvisející s podanou vakcínou. Ve skupině s placebem byl hlášen jeden případ Guillainova-Barrého syndromu 14 měsíců po podání.  Všichni účastníci studie, kteří hlásili mírnou, střední nebo závažnou reakci v den 1 až den 7 po očkování.2Lokální a systémové reakce byly hlášeny u podskupiny účastníků studie ze studijních míst v Spojených státech a v Japonsku.2RSV = respirační syncytiální virusReferenceSPC ABRYSVO.Walsh EE et al. RENOIR Clinical Trial Group. Efficacy and safety of Bivalent RSV Prefusion F Vaccine in Older Adults. N Engl J Med. 2023;388(16):1465–1477.
Dávkování, podávání a uchování vakcíny ABRYSVO®

1 dávka1

 • Má být podána jednorázová dávka 0,5 ml

Rekonstituce1

 • Přípravek ABRYSVO® je dodáván jako
  • bílý prášek ve skleněné injekční lahvičce
  • rozpouštědlo v předplněné injekční stříkačce pro rozpuštění prášku
 • Přípravek Abrysvo musí být před podáním rekonstituován přidáním celého obsahu předplněné injekční stříkačky s rozpouštědlem do injekční lahvičky obsahující prášek pomocí adaptéru na injekční lahvičku
 • Pokyny k rekonstituci léčivého přípravku viz Souhrn údajů o přípravku

Skladování a manipulace1

 • Uchovávejte v chladničce (2 ºC – 8 ºC)
 • Přípravek Abrysvo má být podán ihned po rekonstituci nebo do 4 hodin, pokud je uchováván při teplotě 15 °C až 30 °C 
 • Chraňte před mrazem

Rekonstituci přípravku ABRYSVO® shlédněte zde: 

RSV = respirační syncytiální virusReferenceSPC ABRYSVO®.

Informace o příspěvcích pojišťoven

Přípravek ABRYSVO® není hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
 

Přehled příspěvků zdravotních pojišťoven na očkování v rámci preventivních programů 2024:
1-10

RSV = Respirační syncytiální virusSouhrnný příspěvek na očkování, které nemají stanoven specifický příspěvek


Reference:
 
VZP. Očkování. Dostupné z: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/ockovani. Staženo 2.1.2024.VOZP. Očkování pro dospělé. Dostupné z: https://www.vozp.cz/prispevek/ockovani-pro-dospele. Staženo 4.1.2024.ČPZP. Preventivní programy – Ženy. Dostupné z: https://cpzp.cz/preventivni-program/14. Staženo 8.1.2024.ČPZP. Preventivní programy – Muži. Dostupné z: https://cpzp.cz/preventivni-program/14. Staženo 8.1.2024.OZP. Kupon na očkování. Dostupné z: https://www.ozp.cz/benefity/kupon-na-ockovani. Staženo 6.1.2024.OZP. Příspěvek pro těhotné a novorozence. Dostupné z: https://www.ozp.cz/benefity/maminky-a-novorozenci. Staženo 6.1.2024.ZP Škoda. Očkování. Dostupné z: https://www.zpskoda.cz/ockovani. Staženo 23.1.2024.ZP ministerstva vnitra. Program prevence infekčních onemocnění - očkování. Dostupné z: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/prispevky-z-fondu-prevence/program-prevence-infekcnich-onemocneni-ockovani. Staženo 6.1.2024.RBP. Pojištěnci od 60 let. Dostupné z: https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/pojistenci-od-60-let/a-914/#popup_ockovani. Staženo. 4.1.2024.RBP. Ženy od 19 do 59 let. Dostupné z: https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/zeny-od-19-do-59-let/a-912/#popup_ockovani. Staženo. 4.1.2024.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur neque tellus, elementum sit amet lectus id, congue varius elit. Fusce molestie urna id elit fermentum tincidunt. Proin vel nibh sed elit commodo efficitur nec nec ipsum. Aliquam erat volutpat. Suspendisse eu elit et nisi malesuada luctus. Phasellus nec velit dapibus, condimentum purus non, rutrum mi. In eros sem, pellentesque id congue mollis, vehicula sit amet neque. Quisque condimentum feugiat quam non rhoncus. Cras eget vestibulum urna. Nullam sodales ipsum elit, ac commodo odio fringilla at.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur neque tellus, elementum sit amet lectus id, congue varius elit. Fusce molestie urna id elit fermentum tincidunt. Proin vel nibh sed elit commodo efficitur nec nec ipsum. Aliquam erat volutpat. Suspendisse eu elit et nisi malesuada luctus. Phasellus nec velit dapibus, condimentum purus non, rutrum mi. In eros sem, pellentesque id congue mollis, vehicula sit amet neque. Quisque condimentum feugiat quam non rhoncus. Cras eget vestibulum urna. Nullam sodales ipsum elit, ac commodo odio fringilla at.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur neque tellus, elementum sit amet lectus id, congue varius elit. Fusce molestie urna id elit fermentum tincidunt. Proin vel nibh sed elit commodo efficitur nec nec ipsum. Aliquam erat volutpat. Suspendisse eu elit et nisi malesuada luctus. Phasellus nec velit dapibus, condimentum purus non, rutrum mi. In eros sem, pellentesque id congue mollis, vehicula sit amet neque. Quisque condimentum feugiat quam non rhoncus. Cras eget vestibulum urna. Nullam sodales ipsum elit, ac commodo odio fringilla at.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur neque tellus, elementum sit amet lectus id, congue varius elit. Fusce molestie urna id elit fermentum tincidunt. Proin vel nibh sed elit commodo efficitur nec nec ipsum. Aliquam erat volutpat. Suspendisse eu elit et nisi malesuada luctus. Phasellus nec velit dapibus, condimentum purus non, rutrum mi. In eros sem, pellentesque id congue mollis, vehicula sit amet neque. Quisque condimentum feugiat quam non rhoncus. Cras eget vestibulum urna. Nullam sodales ipsum elit, ac commodo odio fringilla at.
Chcete být informováni o novinkách týkajících se našich produktů,
o edukačních materiálech a vědeckých studiích?
Zaregistrujte se zde Loading
PP-A1G-CZE-0046
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
You are now leaving PfizerPro
​​​​​​​
​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​Pfizer medicines or 
business which it has provided or reviewed.

PP-PFE-GBR-3859. November 2021
​​​​​​​
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne