Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt
ButtonLoadingO přípravku CIBINQOBezpečnost

Menu

Close

ÚčinnostÚčinnostPřehled studiíJADE MONO-1 a MONO-2JADE COMPAREMonitorováníMonitorováníLaboratorní monitorováníDávkováníPodpora a zdroje
Dávkování

Dávkování

Úprava dávkování

Header
Zahájení léčby pacientů přípravkem CIBINQO1Pokyny pro dávkování

Doporučená zahajovací dávka je 100 mg nebo 200 mg jednou denně na základě charakteristik jednotlivých pacientů:

  • Zahajovací dávka 100 mg jednou denně se doporučuje u pacientů s vyšším rizikem žilního tromboembolismu (VTE), závažné nežádoucí kardiovaskulární příhody (MACE) a malignity. Pokud pacient dostatečně neodpovídá na 100 mg podávaných jednou denně, lze dávku zvýšit na 200 mg jednou denně.
  • Dávka 200 mg jednou denně může být vhodná pro pacienty, kteří nemají vyšší riziko VTE, MACE a malignity, s vysokou zátěží onemocnění nebo pro pacienty s nedostatečnou odpovědí na 100 mg podávaných jednou denně. Jakmile bude onemocnění pod kontrolou, je možné dávku snížit na 100 mg jednou denně. Pokud se po snížení dávky nedaří udržet onemocnění pod kontrolou, lze zvážit opakování léčby 200 mg podávanými jednou denně.
  • Doporučená dávka u pacientů ve věku 65 let a starších je 100 mg jednou denně. 
Úprava dávkováníLoading

Dávku přípravku CIBINQO je možné podle snášenlivosti a účinnosti snížit nebo zvýšit.

Maximální doporučená dávka přípravku CIBINQO je 200 mg jednou denně.
Přípravek CIBINQO lze používat s medikamentózní lokální léčbou nebo bez ní.

Přípravek CIBINQO se užívá s jídlem nebo bez jídla vždy přibližně ve stejnou denní dobu.

  • U pacientů, u kterých se vyskytuje nauzea, může užívání tablet s jídlem nauzeu zmírnit.
Pokud je vynechána dávka, má se pacientovi doporučit, aby užil vynechanou dávku co nejdříve, pokud do další dávky nezbývá méně než 12 hodin; v takovém případě pacient nemá vynechanou dávku užít. Poté se má podávání znovu zahájit v obvyklé plánované době.

U pacientů, kteří po 24 týdnech léčby nevykazují známky léčebného přínosu, se má zvážit ukončení léčby.
  • Přípravek CIBINQO je kontraindikován u pacientů s hypersenzitivitou na účinnou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku, s aktivními závažnými systémovými infekcemi (včetně tuberkulózy), se závažnou poruchou funkce jater, v těhotenství a při kojení.
  • Pokud se u pacienta vyvine závažná infekce, sepse nebo oportunní infekce, má být zváženo přerušení podávání dávek až do vyléčení infekce.
  • Léčba by neměla být zahájena u pacientů s počtem trombocytů < 150 × 103/mm3, absolutním počtem lymfocytů (ALC) < 0,5 × 103/mm3, absolutním počtem neutrofilů (ANC) < 1,2 × 103/mm3 nebo u pacientů, kteří mají hodnotu hemoglobinu (Hb) < 10 g/dl.
Přípravek CIBINQO je k dispozici v dávce 50 mg, která se doporučuje pro úpravu dávky u zvláštních populací nebo pokud se přípravek CIBINQO používá souběžně s určitými léčivými přípravky. Specifické pokyny pro úpravu dávky naleznete v úplném souhrnu údajů o přípravku.QD = jednou denně.
Někteří pacienti mohou vyžadovat úpravu dávkování přípravku CIBINQO1

Example

Example

Example

Souběžné podávání s inhibitory OAT3 

Když byl podáván abrocitinib v dávce 200 mg souběžně s probenecidem, inhibitorem OAT3, zvýšila se expozice aktivní části abrocitinibu přibližně o 66 %. To není klinicky významné a není potřebná úprava dávky.

Souběžné podávání s přípravky zvyšujícími žaludeční pH

Když byl podáván abrocitinib v dávce 200 mg souběžně s famotidinem, antagonistou H2 receptoru, v dávce 40 mg, snížila se maximální expozice aktivní části abrocitinibu přibližně o 35%. Účinek zvýšení žaludečního pH antacidy, antagonisty H2 receptorů (famotidinem) nebo inhibitory protonové pumpy (omeprazolem) na farmakokinetiku abrocitinibu nebyl zkoumán a může být podobný účinku, který byl pozorován u famotidinu. U pacientů, kteří souběžně užívají přípravky zvyšující žaludeční pH, je proto vhodné zvážit podávání vyšší dávky 200 mg denně, protože může dojít ke snížení účinku abrocitinibu.

Nejedná se o kompletní seznam mezilékových interakcí; informace o dalších možných mezilékových interakcích s přípravkem CIBINQO naleznete v příbalové informaci.Přípravek CIBINQO byl hodnocen u pacientů s mírnou (Child Pugh A) a středně závažnou (Child Pugh B) poruchou funkce jater. Přípravek CIBINQO nesmějí užívat pacienti se závažnou poruchou funkce jater (Child-Pugh C).

eGFR = odhadovaná rychlost glomerulární filtrace; CYP = cytochrom P450.
Reference:SPC Cibinqo.
Dávkování a monitorování
PP-CIB-CZE-0043
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne