Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt
DávkováníDávkováníPožadavky na monitorování

Menu

Close

BezpečnostBezpečnostní profilNeutropenieManagment nežádoucích účinkůKlinické studieKlinická hodnoceníMechanismus účinkuPaloma-2Důkazy z reálné praxeIbrance® (palbociklib) Důkazy z reálné praxe
Mechanismus účinku

Důvěra založená na důkazech

Růst HR+ karcinomu prsu je závislý na cyklinu D1, přímém transkripčním cíli ER.2,3

a. Cyklin D1 aktivuje CDK4/6, což vede k přechodu G1 do S fáze a vstupu do buněčného cyklu.2,3
b. Modely buněčných linií endokrinní rezistence zůstávají závislé na cyklinu D1 a CDK4/6.2,3

Růst HR+ karcinomu prsu je závislý na cyklinu D1, přímém transkripčním cíli ER.2,3

Přípravek IBRANCE® blokuje fosforylaci Rb v koncentracích 9-15 nmol/l, čímž vyvolává zastavení G1 fáze u Rb+ nádorových buněčných linií.4

Synergie mezi ER a CDK4/6 vedla k vývoji přípravku IBRANCE® v kombinaci s endokrinní terapií jako léčby metastatického HR+/HER2- karcinomu prsu.5

Adaptováno z Cadoo KA, et al. Breast Cancer Targets and Therapy. 2004;6:123–33.3
CDK 4/6: cyklin dependentní kináza 4 a 6; ER: estrogenový receptor; HR+/ HER2-: pozitivní pro hormonální receptor, negativní pro receptor 2 lidského epidermálního růstového faktoru; mBC: metastatický karcinom prsu; Rb: retinoblastomový protein; E: estrogen; Rb+: pozitivní na přítomnost retinoblastomoého proteinu
Reference:

1. IBRANCE® Souhrn údajů o přípravku (SPC)
2. Thangavel C, et al. Endocr Relat Cancer. 2011;18:333-45
3. Cadoo Ka, et al. Breast Cancer Targets and Therapy 2014:6:123-33
4. Fry DW, et al. Mol Cancer Ther. 2004;3:1427-38
5. VanArsdale T, et al. Clin Cancer Res. 2015;21:2905-10
PP-IBR-CZE-0108
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne