Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt
DávkováníDávkováníPožadavky na monitorování

Menu

Close

BezpečnostBezpečnostní profilNeutropenieManagment nežádoucích účinkůKlinické studieKlinická hodnoceníMechanismus účinkuPaloma-2Důkazy z reálné praxeIbrance® (palbociklib) Důkazy z reálné praxe
Dávkování

Důvěra díky jednoduchosti1

Přípravek IBRANCE® má pohodlný způsob podávání perorálně jednou denně.1

Doporučená počáteční dávka přípravku IBRANCE® je 125 mg jednou denně po dobu 21 po sobě jdoucích dnů následovaná 7denní přestávkou v léčbě (režim 3/1), což představuje kompletní cyklus 28 dnů.1

Léčba přípravkem IBRANCE® by měla pokračovat tak dlouho, dokud má pacient z léčby klinický prospěch nebo dokud se neobjeví nepřijatelná toxicita.1

4týdenní dávkovací schéma přípravku IBRANCE.1

Jak se přípravek IBRANCE® užívá

Přípravek IBRANCE® lze užívat s jídlem nebo bez jídla. Při vynechání dávky se žádná další dávka neužívá a další předepsaná dávka by měla být podána v obvyklém čase. Tableta přípravku IBRANCE® by se měla spolknout vcelku a před požitím se nesmí žvýkat, drtit ani dělit.1

Dostupné dávkování

Přípravek IBRANCE® je k dispozici ve třech silách pro snadnou úpravu dávky.1

Úrovně dávek přípravku IBRANCE®

Je důležité, aby pacienti začínali s dávkou 125 mg denně, protože většina pacientů léčených přípravkem IBRANCE® nevyžaduje její snížení.2,3

V programu klinických studií PALOMA byl zaznamenán jeden nebo více případů snížení dávky z důvodu nežádoucích příhod u 36 % pacientů léčených přípravkem IBRANCE® ve studii PALOMA-2 a u 34 % ve studii PALOMA-3.2,3

Jestliže je třeba dávku dále snížit pod 75 mg/denně, přípravek IBRANCE® je nutné vysadit.1

Přípravek IBRANCE® může stejně jako jakákoli jiná léčiva vyvolat interakci s některými léky. Úplný seznam lékových interakcí naleznete v souhrnu údajů o přípravku IBRANCE®.1

AI: inhibitor aromatázy
Reference:Ibrance® Souhrn údajů o přípravku (SPC)Cristofanilli M, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439.Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375:1925-36.
Dávkování
PP-IBR-CZE-0100
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne