Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt
O přípravkuZkušenosti s léčbou JAK inhibitoryKlinické zkušenosti s léčbou JAK inhibitoryMechanismus účinku přípravku XELJANZDávkování a způsob podáníDávkování pro léčbu RA, PsA a ASDávkováníDávkování pro léčbu UCDávkováníDávkování pro léčbu JIADávkování

Menu

Close

Dávkování pro léčbu UCÚčinná perorální léčba umožňující vyhnout se injekcím a infuzím1
  • Pacienti s UC, u kterých nebylo dosaženo adekvátní kontroly onemocnění při léčbě 5-ASA a kortikosteroidy nebo při léčbě imunosupresivy, mají možnost pokračovat v perorální léčbě.1,2
Rizikové faktory VTE zahrnují předchozí VTE, velkou operaci pacienta, imobilizaci, infarkt myokardu (v době předchozích 3 měsíců), srdeční selhání, užívání kombinované hormonální antikoncepce nebo substituční terapie, vrozenou poruchu srážlivosti nebo malignitu. Uvažovat lze i další rizikové faktory VTE, jako je věk, obezita (BMI ≥ 30), diabetes, hypertenze a kuřáctví. Pacienty je třeba v průběhu léčby přípravkem XELJANZ pravidelně opakovaně vyhodnocovat z hlediska případných změn v riziku vzniku VTE.

K udržení léčebné odpovědi by měla být vždy použita nejnižší účinná dávka.1

  • Doporučená dávka přípravku XELJANZ je pro indukční léčbu 10 mg 2xd po dobu 8 týdnů a pro udržovací léčbu 5 mg 2xd.1
  • Indukční léčbu je třeba přerušit u pacientů, u kterých se do 16. týdne neprojeví žádné zlepšení známek a příznaků UC.1
Úprava dávkování1
  • U pacientů užívajících silné inhibitory cytochromu CYP3A4 (např. ketokonazol) a u pacientů užívajících souběžně ≥ 1 léčivý přípravek, který vede ke středně silné inhibici CYP3A4 a zároveň k silné inhibici CYP2C19 (např. flukonazol), je doporučeno snížit celkovou denní dávku na polovinu.1
  • Pokud existuje podezření na polékové poškození jater, je třeba podávání přípravku XELJANZ přerušit až do doby, dokud nebude tato diagnóza vyloučena.1
  • Pokud se u pacienta rozvine závažná infekce, je třeba léčbu přípravkem XELJANZ přerušit, dokud není infekce vyléčena.1​​​​​​​

2xd=2xdenně; 5-ASA=kyselina 5-aminosalicylová; ALC=absolutní počet lymfocytů; ANC=absolutní počet neutrofilů; BMl=index tělesné hmotnosti; Hb=hemoglobin; TNFi=inhibitor tumor nekrotizujícího faktoru; UC=ulcerózní kolitida; VTE=žilní tromboembolismus.

Reference:SPC XELJANZ.Sandborn WJ, Su C, Sands BE, et al; for the OCTAVE Induction 1, OCTAVE Induction 2, and OCTAVE Sustain Investigators. Tofacitinib as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med. 2017;376(18):1723-1736.XELJANZ® (tofacitinib citrate) receives marketing authorization in the European Union for moderately to severely active ulcerative colitis [press release]. New York, NY: Pfizer Inc.; August 1, 2018. Accessed January 26, 2021. https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/xeljanz_tofacitinib_citrate_receives_marketing_
authorization_in_the_european_union_for_moderately_to_severely_active_ulcerative_colitis-0
Dávkování pro léčbu UC
PP-XEL-CZE-0177
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

 

Ano Ne