Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Menu

Close

O přípravkuO přípravkuPokrytí patogenůVčasná, vhodná léčbaDoporučení IDSAČasto kladené dotazyProfily pacientůProfily pacientůProfil pacienta s HAP/VAPProfil pacienta s cUTIProfil pacienta s cIAIProfily dětských pacientůČasto kladené dotazyKlinické výsledkyKlinické výsledkyKlinické výsledkyČasto kladené dotazyBezpečnostBezpečnostBezpečnost u dospělýchBezpečnost u dětíČasto kladené dotazyDávkováníDávkováníDávkování u dospělýchDávkování u dětíČasto kladené dotazy
H2 (Mobile)Přípravek ZAVICEFTA je indikován u dospělých a dětských pacientů ve věku od 3 měsíců k léčbě následujících infekcí:1*H3 (Mobile)

Komplikované infekce močových cest (cUTI), včetně pyelonefritidy

Komplikované nitrobřišní infekce (cIAI)

Infekce způsobené aerobními gramnegativními mikroorganismy u pacientů s omezenými možnostmi léčby

Nozokomiální pneumonie (HAP) včetně ventilátorové pneumonie
(pneumonie při použití umělé ventilace – VAP)

Přípravek ZAVICEFTA je indikován také k léčbě dospělých pacientů s bakteriémií, která se vyskytuje ve spojení nebo existuje podezření na spojení s cUTI, cIAI nebo HAP/VAP

Přípravek ZAVICEFTA (ceftazidim/avibaktam) je kombinací ceftazidimu, cefalosporinu účinného proti pseudomonádám, a avibaktamu, který je originálním inhibitorem β-laktamázy.1–4 Přípravek ZAVICEFTA se vyznačuje unikátním mechanismem účinku.1

Ceftazidim 

se váže k proteinům vázajícím penicilin (PBP)
v bakteriální buněčné stěně (BS), což vede
k ireverzibilní inhibici syntézy BS a k lýze bakteriální buňky.

Avibaktam

je nebetalaktamový inhibitor β-laktamáz
s unikátním mechanizmem účinku. Avibaktam chrání ceftazidim před hydrolýzou kovalentní vratnou vazbou na katalytický serin v aktivním místě enzymu (β-laktamázy). Inhibuje
β-laktamázy třídy A a C a některé enzymy třídy D, včetně ESBL, KPC a OXA-48 karbapenemáz
a enzymů AmpC.

Přípravek ZAVICEFTA (ceftazidim/avibaktam) má prokázanou baktericidní aktivitu proti širokému spektru rezistentních gramnegativních patogenů.1–3

Kombinace ceftazidimu a avibaktamu poskytuje širokospektré krytí proti gramnegativním infekcím, včetně aktivity in vitro proti:1,2,5–7

CRE, včetně kmenů produkujících KPC a OXA-48

MDR
P. aeruginosa

Bakterie produkující ESBL
a AmpC

PŘÍPRAVEK ZAVICEFTA® S PROKÁZANÝM  BAKTERICIDNÍM ÚČINKEM1,8

Cílená účinnost proti širokému spektru MDR gramnegativních patogenů1,2,5

Další informaceKlinická účinnost

Seznamte se s údaji o prokázané klinické účinnosti v léčbě cIAI, cUTI a HAP/VAP.

Loading
Dávkování

Zjistěte další informace o dávkování přípravku ZAVICEFTA u dospělých a dětských pacientů.

Loading

Infekce způsobené aerobními gramnegativními mikroorganismy u pacientů s omezenými možnostmi léčby

Poznámky:Je potřeba vzít v úvahu oficiální místní doporučení o správném používání antibakteriálních látek.1Údaje podporují použití přípravku ZAVICEFTA u pacientů s omezenými možnostmi léčby, včetně léčby primární bakteriémie, cSSTI, BJI, meningitidy, febrilní neutropenie, cystické fibrózy a pacientů po transplantaci, v důsledku mechanismů rezistence založených na produkci KPC a OXA-48 a MDR Pseudomonas.9–23Avibaktam neinhibuje enzymy třídy B (metalo-β-laktamázy) a nedokáže inhibovat řadu enzymů třídy D.Zkratky:BJI, infekce kostí a kloubů; cIAI, komplikované nitrobřišní infekce; cSSTI, komplikované infekce kůže a měkkých tkání; cUTI, komplikované infekce močových cest; ESBL, širokospektré β-laktamázy; HAP, nozokomiální pneumonie; IDSA, Americká společnost pro infekční nemoci; KPC, Klebsiella pneumoniae karbapenemáza; MDR, multirezistentní; OXA, oxacilináza; PBP, proteiny vázající penicilin; VAP, ventilátorová pneumonie.Reference1. SPC ZAVICEFTA. 
2. Liscio JL, et al. Int J Antimicrob Agents 2015;46:266-71.
3. Nicolau DP, et al. J Antimicrob Chemother 2015;70:2862-9.
4. Stone GG, et al. Antimicrob Agent Chemother 2020;64:e02356-19.
5. Mazuski JE, et al. Surg Infect 2017;18:1-76.
6. Pogue JM, et al. Clin Infect Dis 2019;68:519-24.
7. Zhanel GG, et al. Drugs 2013;73:159-77.
8. Zhang W, et al. Antimicrob Resist Infect Control 2018:7;142.
9. Caston JJ, et al. Int J Infect Dis 2017;59:118-23.
10. van Duin D, et al. Clin Infect Dis 2018;66:163-71.
11. Sousa A, et al. J Antimicrob Chemother 2018;73:3170-5.
12. Temkin E, et al. Antimicrob Agents Chemother 2017;61:e01964-16.
13. Shields K, et al. Antimicrob Agents Chemother 2017;61:e00883-17.
14. Tumbarello M, et al. Clin Infect Dis 2019;68:355-64.
15. umbarello M, et al. Clin Infect Dis 2021;ciab176.
16. Tsolaki V, et al. Antimicrob Agents Chemother 2020;64:e02320-19.
17. Rathish B, et al. Cureus 2021;13:e13081.
18. Jabbour J-F, et al. Curr Opin Infect Dis 2020;33:146-54.
19. Chen W, et al. Ann Transl Med 2020;8:39.
20. Atkin SD, et al. Infect Drug Resist 2018;11:1499-510.
21. Aguado JM, et al. Transplant Rev (Orlando) 2018;32:36-57.
22. oriano A, et al. Infect Dis Ther 2021;1-46.
23. Mazuski JE, et al. Infect Dis Ther 2021;1-16.
PP-ZVA-CZE-0048
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne