Tato stránka je určena pouze pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice. 

Vyhledat

Menu

Close

Přihlásit seOdhlásit se Naše produktyTerapeutické oblastiUdálosti a materiályProzkoumat obsahUdálostiDokumentyVideaKontakt

Menu

Close

O přípravkuO přípravkuPokrytí patogenůVčasná, vhodná léčbaDoporučení IDSAČasto kladené dotazyProfily pacientůProfily pacientůProfil pacienta s HAP/VAPProfil pacienta s cUTIProfil pacienta s cIAIProfily dětských pacientůČasto kladené dotazyKlinické výsledkyKlinické výsledkyKlinické výsledkyČasto kladené dotazyBezpečnostBezpečnostBezpečnost u dospělýchBezpečnost u dětíČasto kladené dotazyDávkováníDávkováníDávkování u dospělýchDávkování u dětíČasto kladené dotazy
Často kladené dotazy

1. Je avibaktam přírodní nebo syntetické léčivo?

2. Jakým způsobem odstraňuje avibaktam rezistenci k ceftazidimu?

3. Co to přesně znamená, že je vazba reverzibilní, a jak ovlivňuje klinické výsledky?

4. Vykazuje přípravek ZAVICEFTA® aktivitu in vitro proti mikroorganismům produkujícím ESBL?

5. Vykazuje přípravek ZAVICEFTA® aktivitu in vivo proti mikroorganismům produkujícím ESBL

1. Je avibaktam přírodní nebo syntetické léčivo?
 • Avibaktam je polosyntetická léčivá látka, která je vyráběná enantioselektivní reakcí; touto syntézou vzniká ve vodě rozpustná sodná sůl.
Reference:
Lagacé-Wiens P, et al. Core Evid 2014;9:13-25.
2. Jakým způsobem odstraňuje avibaktam rezistenci k ceftazidimu?
 •  Avibaktam se řadí na první místo mezi širokospektré diazabicyklooktany. Jedná se o nebetalaktamový inhibitor β-laktamáz, který byl vytvořen s cílem inhibovat řadu klinicky důležitých β-laktamáz, včetně β-laktamáz třídy A, třídy C a některých třídy D podle Amblerovy klasifikace, a díky tomu chránit ceftazidim před degradací a obnovit jeho účinnost.1
 • Avibaktam obnovuje u ceftazidimu aktivitu in vitro proti většině kmenů Enterobacterales, které exprimují β-laktamázy, a proti Pseudomonas aeruginosa, včetně:2,3
 • Enterobacterales produkující ESBL (TEM, SHV a CTX-M), AmpC, KPC, plazmidově kódované β-laktamázy třídy C a některé OXA (např. OXA-48).
 • MDR P. aeruginosa produkující AmpC se stabilní inhibicí represorových molekul.
 • Kombinace ceftazidimu s avibaktamem zlepšuje aktivitu in vitro proti řadě různých aerobních gramnegativních patogenů produkujících β-laktamázy.3,4
 • U anaerobních rodů5 je nutné spolu s přípravkem ZAVICEFTA® současně podávat antianaerobní antibiotikum, např. metronidazol (z tohoto důvodu byl přípravek ZAVICEFTA® zařazen do programu klinických hodnocení RECLAIM fáze Ill zahrnující pacienty s nitrobřišními infekcemi).
Reference:
1. Coleman K. Curr Opin Microbiol 2011;14:550-5.
2. Lagacé-Wiens P, et al. Core Evid 2014;9:13-25.
3. Falcone M, et al. J Antimicrob Chemother 2016;71:2713-22.
4. Shirley M. Drugs 2018;78:675-92.
5. Mazuski JE, et al. Clin Infect Dis 2016;62:1380-89.
3. Co to přesně znamená, že je vazba reverzibilní, a jak ovlivňuje klinické výsledky?
 • Avibaktam inaktivuje citlivé β-laktamázy prostřednictvím kovalentní acylace serinových reziduí v aktivním místě β-laktamázy.1
 • Vazba je pomalu reverzibilní; avibaktam obsahuje pětičlenný cyklický derivát močoviny, u něhož je kruhové napětí menší než u čtyřčlenného β-laktamového kruhu. Po otevření se může kruh opět uzavřít a aktivita avibaktamu se obnoví. To znamená, že avibaktam si udržuje aktivitu pro další inhibici β-laktamáz, což u jiných inhibitorů β-laktamáz neplatí.1,2
 • Díky tomu je avibaktam silným inhibitorem β-laktamáz.3 MIC pro kombinaci ceftazidimu a avibaktamu jsou mnohem nižší než pro ceftazidim podávaný samostatně; například modální MIC pro KPC je 16 mg/l u léčby samotným ceftazidimem a 0,5 mg/l u léčby přípravkem ZAVICEFTA®.
 • Hodnoty MIC50 jsou u avibaktamu nižší než u jiných inhibitorů β-laktamáz, jako je kyselina klavulanová, tazobaktam a sulbaktam, které působí proti řadě β-laktamáz třídy A (např. TEM, KPC) a třídy C (např. AmpC).3 Avibaktam navíc vykazuje také aktivitu proti některým enzymům třídy D (např. OXA-48)1 
Reference:
1. Lagacé-Wiens P, et al. Core Evid 2014;9:13-25.
2. Lahiri SD, et al. Antimicrob Agents Chemother 2013;57:2496-505.
3. Stachyra T, et al. Antimicrob Agents Chemother 2010;54:5132-8.
4. Livermore DM, et al. J Antimicrob Chemother 2018;73:648-57.
5. Augmentin® Summary of Product Characteristics, 2019.
6. Tazocin® SPC, 2017.
4. Vykazuje přípravek ZAVICEFTA® aktivitu in vitro proti mikroorganismům produkujícím ESBL?
 • Ano, přípravek ZAVICEFTA® vykazuje aktivitu in vitro proti izolátům produkujícím β-laktamázy třídy A, včetně ESBL, třídy C a některé třídy D podle Amblerovy klasifikace.1
 • Pokud se ceftazidim podává samostatně, není (stejně jako ostatní cefalosporiny) účinný proti mikroorganismům produkujícím ESBL, při použití v kombinaci s avibaktamem však dochází k inhibici degradace ceftazidimu, kterou způsobují serinové β-laktamázy, a tím se obnovuje antibakteriální aktivita ceftazidimu.1,2
Reference:
1. Lagacé-Wiens P, et al. Core Evid 2014;9:13-25.
2. Sader H, et al. Antimicrob Agents Chemother 2014;58:1684-92.
3. Giancola SE, et al. Ther Clin Risk Manag 2016;12:787-97.
4. Aktaş Z, et al. Int J Antimicrob Agents 2012;39:86-9.
5. Levasseur P, et al. Antimicrob Agents Chemother 2015;59:1931-4.
6. Lagacé-Wiens PRS, et al. Antimicrob Agents Chemother 2011;55:2434-7.
7. Mushtaq S, et al. J Antimicrob Chemother 2010;65:2376-81.
8. ZAVICEFTA® SPC.
9. Bush K. Int J Antimicrob Agents 2015;46:483-93.
5. Vykazuje přípravek ZAVICEFTA® aktivitu in vivo proti mikroorganismům produkujícím ESBL?
 • Ano, v rámci programu klinických hodnocení fáze III prokázal přípravek ZAVICEFTA® aktivitu proti patogenům necitlivým k ceftazidimu, včetně mikroorganismů produkujících ESBL.*1
 • V klinických hodnoceních RECLAIM 1 a 2 bylo posuzováno 111 pacientů (13,5 %) s infekcí vyvolanou aerobními gramnegativními patogeny rezistentními k ceftazidimu, většinou se jednalo o Escherichia coli nebo Klebsiella pneumoniae, a přibližně u 80 % pacientů s patogeny rezistentními k ceftazidimu se jednalo o ESBL pozitivní infekci. Přípravek ZAVICEFTA® byl účinný u pacientů s gramnegativními patogeny rezistentními k ceftazidimu, přičemž míra klinického vyléčení byla podobná jako u meropenemu (83,0 % vs. 85,9 %) a jako u pacientů s gramnegativními patogeny citlivými k ceftazidimu (82,0 %).1
 • V klinických hodnoceních RECAPTURE 1 a 2 byly u 159 pacientů (19,6 %) identifikovány patogeny necitlivé k ceftazidimu a u 155 pacientů (19,1 %) ESBL pozitivní kmeny Enterobacterales. Míra klinického vyléčení při použití přípravku ZAVICEFTA® byla u pacientů s patogeny citlivými k ceftazidimu 81,7 % a u pacientů s patogeny necitlivými k ceftazidimu 64,0 % (u karbapenemu byly míry vyléčení 73,1 %, a 60,0 % v uvedeném pořadí).2
 • Všichni pacienti v klinickém hodnocení REPRISE trpěli infekcemi vyvolanými patogeny rezistentními k ceftazidimu. Míra klinického vyléčení při použití přípravku ZAVICEFTA® byla 91 %, přičemž při použití nejlepší dostupné léčby bylo dosaženo také 91% míry vyléčení.3
 • V klinickém hodnocení REPROVE bylo 100 pacientů (28 %) infikováno minimálně jedním gramnegativním patogenem necitlivým k ceftazidimu, z toho u 79 pacientů se jednalo o kmeny Enterobacterales a u 25 pacientů  P. aeruginosa. Míra klinického vyléčení při použití přípravku ZAVICEFTA® u populace CE byla u pacientů s patogeny necitlivými k ceftazidimu 80,6 % a u pacientů s patogeny citlivými k ceftazidimu 75,0 %, zatímco při použití meropenemu byly míry klinického vyléčení 78,0 % a 78,4 % v uvedeném pořadí.4
*Podrobné informace týkající se klinických hodnocení přípravku ZAVICEFTA® fáze III naleznete v často kladených dotazech o účinnosti.
Zkratky: CE, clinically evaluable; ESBL, extended-spectrum β-lactamase.Reference:
1. Mazuski JE, et al. Clin Infect Dis 2016;62:1380-9.
2. Wagenlehner FM, et al. Clin Infect Dis 2016;63:754-62.
3. Carmeli Y, et al. Lancet Infect Dis 2016;16:661-73.
4. Torres A, et al. Lancet Infect Dis 2018;18:285-95.
PP-ZVA-CZE-0050
ButtonLoadingQuick links cardButtonLoading

Example

Povinné informace o přípravku - ZDE
 

ButtonLoadingButtonLoading

Před předepsáním přípravků si pečlivě přečtěte Úplnou informaci o přípravcích na www.pfizer.cz/vpois

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

V případě zájmu o další informace o přípravcích společnosti Pfizer nebo související medicínskou či farmaceutickou problematiku, prosím, pište své dotazy na e-mailovou adresu [email protected].

Účet PfizerProPfizerPro Account

Pro přístup k veškerému webovému obsahu a ke všem on-line službám společnosti Pfizer se přihlaste, nebo zaregistrujte.

Přihlásit seZaregistrovat seMůj účetOdhlásit se

Informace uváděné na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví působící v České republice.
Pokud nejste členem odborné komunity a máte zájem o medicínské informace a přístup pro laickou veřejnost, prosím navštivte www.pfizer.cz


Copyright © 2023 Pfizer, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.PP-UNP-CZE-0077

Nyní opouštíte webové stránky Pfizer
Společnost Pfizer již dále nenese žádnou odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
Vítejte na PfizerPro portálu *

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny zdravotnickým odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Kliknutím na tlačítko „ANO“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (zejména lékař, lékárník).

*Kliknutím na tlačítko berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem.

Nejste zdravotnickým odborníkem v České republice?
Klikněte na ""NE"" a budete přesměrováni na www.pfizer.cz."

Ano Ne